Parlamentarno vprašanje - O-000148/2013Parlamentarno vprašanje
O-000148/2013

  EU-Čile: Trgovina in trgovinske zadeve v Pridružitvenem sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani

Vprašanje za ustni odgovor O-000148/2013
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Vital Moreira, María Auxiliadora Correa Zamora
v imenu Odbora za mednarodno trgovino

Postopek : 2013/2988(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000148/2013
Predložena besedila :
O-000148/2013 (B7-0103/2014)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Pridružitveni sporazum s Čilom je bil podpisan 18. novembra 2002 in je v celoti začel veljati 1. marca 2005. Vključuje določbe o ekonomskem sodelovanju in sporazum o prosti trgovini (del IV), ki se začasno uporablja od 1. februarja 2003. V tem desetletju se je Čile izkazal kot pomemben in zanesljiv trgovinski partner, pri katerem se močno povečujejo trgovanje z blagom in storitvami ter naložbe. Čile je član Svetovne trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Pacifiške zveze, Čezpacifiškega partnerstva in sodeluje pri pogajanjih o sporazumu o trgovini s storitvami.

Na petem vrhunskem srečanju med Evropsko unijo in Čilom novembra 2012 sta se pogodbenici dogovorili, da bosta preučili možnosti za posodobitev pridružitvenega sporazuma po desetih letih izvajanja. Veljavni trgovinski steber je širok in presega obveznosti v skladu z STO. Vendar je Komisija poudarila, da je morda zastarel v primerjavi s sporazumi o prosti trgovini, ki jih je Evropska unija v zadnjem času podpisala z Latinsko Ameriko ali se o njih pogaja. Glede na to sta pogodbenici začeli pogovore, da bi našli skupne točke za nadaljevanje in dosegli obojestransko zadovoljiv rezultat. Da bi Parlament bolj natančno poznal sedanje stanje, sprašuje Komisijo:

Vloženo: 19.12.2013

Posredovano: 23.12.2013

Rok za odgovor: 30.12.2013