Parlamenta jautājums - O-000001/2014Parlamenta jautājums
O-000001/2014

Svalbāras arhipelāga juridiskais statuss un tā zvejas resursi

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000001/2014
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Jarosław Leszek Wałęsa, Zivsaimniecības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2014/2506(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000001/2014
Iesniegtie teksti :
O-000001/2014 (B7-0107/2014)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Saskaņā ar 1920. gada Špicbergenas Līgumu Svalbāras arhipelāgs tika nodots Norvēģijai, lai šai teritorijai garantētu taisnīgu tiesisko režīmu, tostarp nediskriminācijas principu piekļuvei šā arhipelāga zvejas resursiem.

Norvēģija 1977. gadā vienpusēji pasludināja Svalbāras zivsaimniecības aizsardzības zonu (ZAZ), un tā apgalvo, ka Špicbergenas Līguma noteikumi par nediskrimināciju šajā zonā nav spēkā. Norvēģija un Krievija 2010. gadā Murmanskā parakstīja līgumu par jūras robežlīniju attiecībā uz Barenca jūru. Daļa no Svalbāras ZAZ ūdeņiem ir uz austrumiem no robežlīnijas (Murmanskas līnijas).

Norvēģija un Krievija Barenca jūras zivju krājumu pārvaldībai sadarbojas Apvienotajā Norvēģijas un Krievijas Zvejniecības komisijā. Aizvadītajos gados tas novedis pie zvejas iespējas apropriācijām par sliktu dalībvalstīm.

Ir svarīgi, lai Komisija veiktu pasākumus attiecībā uz Norvēģiju, jo bez ES lēmumiem Norvēģija visas savas lietas kārtos pēc pašas ieskatiem.

1. Vai Komisija uzskata, ka dalībvalstīm, kuras ir 1920. gada Špicbergenas Līguma Puses, bauda vienlīdzīgas zvejas tiesības Svalbāras ZAZ?

2. Kāda ir Komisijas nostāja jautājumā par tās Svalbāras ZAZ daļas juridisko statusu, kura atrodas uz austrumiem no Murmanskas līnijas? Vai šī daļa ir uzskatāma par starptautiskajiem ūdeņiem ārpus Krievijas šelfam vai tagad tā ir Krievijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas (EEZ) daļa?

3. Ja ES zvejnieki ir zaudējuši savas zvejas tiesības Svalbāras ZAZ uz austrumiem no Murmanskas līnijas, vai Komisija apsver iespējas pieprasīt kompensāciju?

4. Kāda ir Komisijas nostāja attiecībā uz tiesiskumu jautājumā par to, ka Norvēģija ir nodevusi Krievijai atbildību par daļu no Norvēģijas EEZ Barenca jūrā (īpašo apgabalu)?

5. Vai Komisija ir plānojusi 2014. gadā piedalīties Apvienotās Norvēģijas un Krievijas Zvejniecības komisijas sanāksmē vai citādi vērsties pret Grenlandes paltusa un jūras asaru nozvejas kvotu piesavināšanos Barenca jūrā?