Procedure : 2013/3002(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000016/2014

Indgivne tekster :

O-000016/2014 (B7-0104/2014)

Forhandlinger :

PV 06/02/2014 - 6
CRE 06/02/2014 - 6

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 103kWORD 25k
22. januar 2014
O-000016/2014
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000016/2014
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Brian Simpson, for Transport- og Turismeudvalget

 Om: NAIADES II - handlingsprogram til støtte for transport ad indre vandveje
 Besvarelse på plenarmøde 

Kommissionen anførte i sin meddelelse af 10. september 2013 med titlen "Fremme af høj kvalitet i transport ad indre vandveje – NAIADES II" (COM(2013)0623), at sektoren for transport ad indre vandveje i øjeblikket gennemgår vanskelige tider og lider under overkapacitet inden for visse segmenter og fortsat fragmentering af markedsaktører, oven i den generelle afmatning af EU-økonomien siden 2008. For at muliggøre en bæredygtig og inklusiv vækst i sektoren på lang sigt foreslog Kommissionen strukturelle forandringer af sektoren, herunder forbedringer af dens driftsforhold, infrastruktur, markeder og innovation, arbejdspladser og kvalifikationer og integration i logistikkæden.

Kommissionen undlod imidlertid at foreslå innovative og konkrete skridt – således heller ikke tilstrækkelig og øremærket finansiering – der ville kunne sikre fuldstændig implementering af handlingsprogrammet og have en reel virkning på sektoren. NAIADES II fremstår som et kludetæppe af eksisterende foranstaltninger.

I betragtning af betydningen af sektoren for transport ad indre vandveje med hensyn til at sikre en bæredygtig transportkæde i EU, især for godstransport, er Parlamentet bekymret over fraværet af en solid og konkret strategi for denne sektor.

Agter Kommissionen at udarbejde en strategisk plan, herunder med konkrete tiltag, ressourcer til gennemførelse og opnåelige, målbare mål på kort og mellemlang sigt, i den hensigt at styrke denne sektors stilling i transportkæden og bidrage til dens integration?

Hvilke konkrete foranstaltninger har Kommissionen i sinde at træffe og hvilke ressourcer vil blive afsat til at stimulere fremgangen i innovation med henblik på at øge de miljømæssige præstationer fra skibsflåden på de indre vandveje, idet det erindres, at adgang til finansiering, navnlig for SMV'er og mikrovirksomheder, på nuværende tidspunkt er yderst vanskelig?

Hvilke konkrete foranstaltninger har Kommissionen i sinde at træffe for at gøre det nemmere for SMV'er, der udgør størsteparten af sektoren for transport ad indre vandveje, at få adgang til EU's forskellige finansieringsinstrumenter, idet det erindres, at adgang til disse instrumenter i reglen forudsætter specifik, administrativ og bureaukratisk kompetence, som SMV'er ikke umiddelbart råder over?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik