Procedura : 2014/2586(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000028/2014

Teksty złożone :

O-000028/2014 (B7-0108/2014)

Debaty :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 190kWORD 28k
30 stycznia 2014
O-000028/2014
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000028/2014
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Juan Fernando López Aguilar, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 Przedmiot: Przyszłość unijnej polityki wizowej
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Wspólna polityka wizowa jest niezbędnym elementem współpracy w ramach strefy Schengen, ponieważ umożliwia rezygnację z kontroli osób na jej granicach wewnętrznych. UE określiła wspólną politykę wizową dla krótkich pobytów (do trzech miesięcy) w formie wydawania wiz Schengen. Wspólna polityka wizowa, podobnie jak inne kwestie związane ze współpracą w ramach strefy Schengen, była w przeszłości kształtowana stopniowo. W okresie posztokholmskim konieczne wydają się dalsze rozważania na temat przyszłości tej polityki.

Polityki wizowej nie można jednak rozpatrywać w oderwaniu od innych dziedzin. Ogólnie jest ona powiązana z szeregiem obszarów polityki UE, ponieważ ma wpływ na stopień otwartości UE (jak określono na przykład w kontekście turystyki w komunikacie Komisji w sprawie wdrożenia i rozwoju wspólnej polityki wizowej w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego w UE (COM(2012)0649)).

Uszczegóławiając, polityka ta jest związana z unijną polityką zarządzania granicami, ponieważ obywatele państw trzecich objęci obowiązkiem wizowym są poddawani pierwszej kontroli na spełnienie warunków wjazdu na terytorium UE w momencie rozpatrywania ich wniosku wizowego.

1. Jak Komisja ocenia obecną sytuację i przyszłe perspektywy większej harmonizacji polityki wizowej? W jakim stopniu polityka wizowa wywiera wpływ na inne obszary polityki UE, w szczególności związane z tworzeniem przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości?

2. Jakie jest zdanie Komisji na temat opieki konsularnej i dostępu do procedur wizowych? Co sądzi Komisja o wspólnych konsulatach UE odpowiedzialnych za wydawanie w przyszłości wiz Schengen?

3. Jak Komisja ocenia umowy o ułatwieniach wizowych w kontekście, z jednej strony, pojawiających się apeli o dalsze znoszenie obowiązku wizowego dla obywateli kolejnych państw trzecich, a z drugiej – apeli o zwiększenie środków bezpieczeństwa w odniesieniu do obywateli państw trzecich nieobjętych obowiązkiem wizowym (na przykład propozycja wprowadzenia systemu wjazdu/ wyjazdu czy idea unijnego elektronicznego systemu zezwoleń na podróż (UE ESTA))?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności