Postup : 2014/2700(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000032/2014

Předložené texty :

O-000032/2014 (B7-0113/2014)

Rozpravy :

PV 17/04/2014 - 5
CRE 17/04/2014 - 5

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 186kWORD 28k
4. února 2014
O-000032/2014
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000032/2014
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Brian Simpson, za Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 Předmět: Vymáhání nařízení (ES) č. 1071/2009
 Odpověď na plenárním zasedání 

Nařízení (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě, bylo přijato v roce 2009. Toto nařízení má mimo jiné zajistit, aby podniky měly stálé a řádné sídlo jako jednu z podmínek pro naplnění požadavku dobré pověsti k získání licence Společenství nezbytné k tomu, aby mohly působit na vnitřním trhu. V tomto směru by účinné vymáhání tohoto nařízení nepřímo vedlo k vymýcení společností s fiktivním sídlem na základě poštovní schránky. Nařízení vstoupilo v platnost dne 4. prosince 2011 a od tohoto data jsou tedy společnosti s fiktivním sídlem nezákonné.

Dva roky od začátku plného uplatňování tohoto nařízení se však objevují důkazy, že tyto společnosti s fiktivním sídlem stále existují. Navzdory výzvám sociálních partnerů (Evropské federace pracovníků v dopravě a Mezinárodní unie silniční dopravy), členských států a Evropského parlamentu však nejsou k dispozici žádné údaje o tom, jak je tento jev rozšířený (kolik takových společností s fiktivním sídlem na základě poštovní schránky v EU existuje, jak jsou rozloženy mezi jednotlivými členskými státy atd.), aby bylo možno dokázat, že některé členské státy nesplnily své povinnosti při provádění výše uvedeného nařízení.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bychom rádi položili Komisi následující otázky:

1. Kolik společností s fiktivním sídlem na základě poštovní schránky ukončilo v posledních dvou letech svou činnost v jednotlivých členských státech? Jaké informace může Komise poskytnout ohledně vnitrostátních opatření pro kontrolu a vymáhání či jejich absence?

2. Jaká opatření Komise přijala pro rozvoj účinného přeshraničního vymáhání a kontroly?

3. Jaká opatření Komise přijala vůči těm členským státům, které dosud řádně neuplatňují nařízení (ES) č. 1071/2009?

4. Mohla by Komise poskytnout informace ohledně praktického vymáhání dob řízení a odpočinku na úrovni členských států, zejména ohledně skutečnosti, zda členské státy kontrolují maximální týdenní odpočinek řidičů působících v mezinárodní silniční dopravě, a pokud tak činí, jakým způsobem tyto kontroly provádějí?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí