Parlamenti kérdések
PDF 51kWORD 31k
2014. február 27.
O-000045/2014
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000045/2014
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Sari Essayah, Catherine Stihler, Mark Demesmaeker, Sandrine Bélier, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Vittorio Prodi, Norbert Neuser, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jiří Maštálka, Jean Lambert, Pavel Poc, Svetoslav Hristov Malinov, Giancarlo Scottà, Bas Eickhout, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Pat the Cope Gallagher, Stephen Hughes, Andrea Zanoni, Chris Davies, Cristiana Muscardini, Alyn Smith, Struan Stevenson, Tunne Kelam, Anthea McIntyre, Raül Romeva i Rueda, Andreas Mölzer, Alejo Vidal-Quadras, Vicky Ford, Liam Aylward, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Susy De Martini, Sonia Alfano, Bart Staes, Marian Harkin, Helmut Scholz, Konrad Szymański, Heide Rühle

 Tárgy: A szegényített urán katonai célú felhasználása

A szegényített urán az urándúsítási folyamat mérgező és sugárzó mellékterméke, melynek radioaktivitása az idő előrehaladtával nő. Egyes államokban tankok, páncélozott járművek és légi járművek páncéltörő lövedékeinek előállítására használják. Ismereteink szerint hat állam gyárt ilyen fegyvereket, és további kb. húsz állam fegyverkészleteiben találhatók meg jelenleg. A szegényített uránt tartalmazó lőszerek elégnek, urán-oxid-részecskékből álló füstöt létrehozva, amely belélegezve veszélyes a polgárok és a katonai személyzet egészségére. A célt tévesztett lövedékek szennyezhetik a talajt és a talajvizet. Az amerikai és brit csapatok jelentős mennyiségű, szegényített uránt tartalmazó lőszert használtak Irakban és a Balkánon. Folyamatosan merülnek fel esetleges afganisztáni felhasználásával kapcsolatos aggályok is. A szegényített uránnal szennyezett járművek jelentős kockázatot jelentenek a fémhulladék-gyűjtőknek, valamint a gyermekeknek, akik gyakran játszanak e járműveken. A szegényített uránt tartalmazó lőszerek annak ellenére bevetésre kerültek, hogy jelentős információhiánnyal küzdünk a szegényített urán környezeti viselkedésével, vegyi és sugárzási kockázataival, a különböző forgatókönyvek megvalósulása esetén általa okozott, valószínűsíthető szennyezés szintjével, és legfőképp azzal kapcsolatban, hogy a polgári lakosságra nézve milyen kockázatot jelent a maradványként jelen lévő szegényített uránnak való kitettség. A Parlament immár több mint egy évtizede folyamatosan aggályait fejezi ki a szegényített uránt tartalmazó lőszerek használata kapcsán, és ellenzi azt. A közelmúltban fokozódtak a szegényített uránt tartalmazó lőszerek használatával kapcsolatos aggodalmak az ENSZ Közgyűlésében is, ahol az ötödik e témának szentelt határozatot terjesztik elő 2014 októberében. Irak egyes térségeiben a gyermekeket érintő rákos megbetegedések és a súlyos születési rendellenességek száma exponenciálisan megnőtt, oly mértéket elérve, hogy a nők immár nem akarnak gyermeket vállalni. A fent vázolt problémák tükrében kérjük a Bizottságot, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre:

1. milyen intézkedések születtek mostanáig a tagállamokban a szegényített uránt tartalmazó lőszerek használata korlátozásának és/vagy tiltásának előmozdítására, és az EU e kérdésben elfoglalt előremutató álláspontjának nemzetközi terjesztésére?

2. milyen erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy közös uniós álláspont jöjjön létre a szegényített uránt tartalmazó lőszerek használatának betiltása érdekében?

3. milyen segítséget tud nyújtani az EU az iraki kormánynak a szegényített uránt tartalmazó lőszerek használatából eredő helyi következmények hatékonyabb kezeléséhez?

4. a szegényített urán csak egy a hagyományos lőszerekben felhasznált számos veszélyes anyag közül, amelyek potenciális veszélyt jelentenek a polgári lakosság egészségére. Tekintve, hogy az EU vezető helyet foglal el a vegyi anyagok használatának szabályozása terén, támogatni fogja-e a Bizottság az e mérgező maradványanyagok polgári lakosságra gyakorolt hatásaival kapcsolatos kutatást?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat