Процедура : 2013/2711(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000049/2014

Внесени текстове :

O-000049/2014 (B7-0118/2014)

Разисквания :

PV 14/04/2014 - 21
CRE 14/04/2014 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 188kWORD 27k
14 март 2014 г.
O-000049/2014
Въпрос с искане за устен отговор O-000049/2014
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Paul Rübig, от името на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

 Относно: Процес на консултация за десетте най-обременяващи акта на ЕС за МСП ("top ten") и облекчаване на тежестта от регулирането на ЕС за МСП
 Отговор по време на пленарно заседание 

Европейският парламент следи отблизо политиките на Съюза спрямо МСП и микропредприятията и подкрепя Комисията в усилията за намаляване на административната тежест от законодателството на ЕС, особено за МСП. Процесът „top ten“ е от полза с това, че предлага на МСП възможността да изкажат мнението си за считаните за най-големи пречки, които законодателството на ЕС поставя пред тях. При все това Парламентът нееднократно е изразявал загриженост за това, че МСП все още не са успели да се възползват напълно от потенциала на единния пазар, и е обръщал внимание на факта, че едва 25 % от МСП изнасят в ЕС-27.

С оглед на горепосоченото Парламентът изисква следните разяснения:

1. Какво прави Комисията, за да гарантира по-активно участие на МСП в трансграничната търговия вътре в Съюза и в търговията с трети държави?

2. Какво прави Комисията, за да премахне културата на прилагане на по-високи от тези на ЕС стандарти на национално равнище („gold-plating“)? Налице ли е оценка на въздействието, което има националното прилагане на законодателството на ЕС върху МСП?

3. Може ли Комисията да обясни подробно защо е имало много по-голям интерес от страна на МСП от някои държави членки, в сравнение с този от други? Неосведоменост в някои държави членки ли е причината или са налице други фактори, които са повлияли на събраната обратна информация?

4. Комисията обмисля ли въвеждане на основано на интернет приложение, с което администрацията да посочва дали и до каква степен предстоящите й предложения ще засягат МСП?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност