Parlamenti kérdés - O-000049/2014Parlamenti kérdés
O-000049/2014

  A "TOP 10" konzultációs folyamat és a kkv-kra nehezedő uniós szabályozási terhek csökkentése

  Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000049/2014
  a Bizottság számára
  az eljárási szabályzat 115. cikke
  Paul Rübig, a Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében

  Eljárás : 2013/2711(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-000049/2014
  Előterjesztett szövegek :
  O-000049/2014 (B7-0118/2014)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  Az Európai Parlament szorosan figyelemmel kíséri a kkv-kkal és a mikrovállalkozásokkal kapcsolatos uniós politikákat, és támogatja a Bizottságot az uniós jogalkotásból fakadó – különösen a kkv-kra nehezedő – adminisztratív terhek csökkentésére irányuló törekvéseiben. A „TOP 10” konzultáció haszna, hogy lehetőséget ad a kkv-knak azzal kapcsolatos véleményük kinyilvánítására, hogy miket tartanak a legfőbb akadálynak az uniós jogalkotásban. A Parlament azonban többször is aggodalmának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a kkv-k még mindig nem aknázták ki a közös piac lehetőségeit, és felhívta a figyelmet arra, hogy a kkv-k csupán 25%-a exportál az EU-27 országaiba.

  A fentieket szem előtt tartva a Parlament kéri az alábbiak tisztázását:

  1. Mit tesz a Bizottság annak érdekében, hogy biztosítsa a kkv-k nagyobb arányú részvételét az Unión belüli határokon átnyúló és a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben?

  2. Mit tesz a Bizottság annak érdekében, hogy nemzeti szinten megszüntesse az uniós jogszabályok túl szigorú tagállami átültetését? Létezik-e arra vonatkozó értékelés, hogy milyen hatást gyakorol a kkv-kra az uniós jogszabályok nemzeti végrehajtása?

  3. Tud-e a Bizottság arra vonatkozóan részletes magyarázatot nyújtani, hogy miért érkezett bizonyos tagállamokból jóval több válasz a kkv-któl, mint más tagállamokból? Bizonyos tagállamokban nem volt megfelelő tájékoztatás, vagy más tényezők torzíthatták az összegyűjtött visszajelzéseket?

  4. Tervezi-e a Bizottság olyan webes alkalmazás kifejlesztését, amelynek segítségével adminisztrációja jelezni tudná, hogy a kkv-kat érintik-e, és ha igen, milyen mértékben, a készülő javaslatok?