Parlamentarno vprašanje - O-000049/2014Parlamentarno vprašanje
O-000049/2014

Postopek posvetovanja Top-10 in zmanjšanje bremena zakonodaje EU za MSP

Vprašanje za ustni odgovor O-000049/2014
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Paul Rübig, v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

Postopek : 2013/2711(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000049/2014
Predložena besedila :
O-000049/2014 (B7-0118/2014)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Evropski parlament natančno spremlja politike Unije, ki zadevajo MSP in mikropodjetja, in je podprl prizadevanja Komisije za zmanjšanje upravnega bremena zakonodaje EU, zlasti za MSP. Postopek Top–10 je koristen, saj MSP ponuja priložnost, da navedejo, katere so po njihovem mnenju največje ovire v zakonodaji EU. Parlament je vseeno večkrat izrazil skrbi, da mala in srednja podjetja zaenkrat še niso uspela izkoristiti vseh možnosti enotnega trga, in opozoril, da zgolj 25 % MSP izvaža v EU-27.

Parlament zato zahteva naslednja pojasnila:

1. Kako želi Komisija zagotoviti večjo udeležbo MSP pri čezmejni trgovini znotraj EU in trgovini s tretjimi državami?

2. Kako Komisija preprečuje, da bi države članice pretirano natančno prenašale zakonodajo EU na nacionalno raven? Ali je bila opravljena ocena vpliva, ki jo ima izvajanje zakonodaje EU na nacionalni ravni na MSP?

3. Ali lahko Komisija natančno obrazloži, zakaj je bil odziv MSP iz nekaterih držav članic precej večji od drugih? Ali je krivo pomanjkanje ozaveščenosti v določenih državah članicah ali pa so bili za izkrivljene povratne informacije krivi drugi dejavniki?

4. Ali Komisija razmišlja o razvoju spletne aplikacije, s katero bi uprava nakazala, ali in v kolikšni meri bodo prihodnji predlogi vplivali na MSP?