Parlamentarno pitanje - O-000050/2014Parlamentarno pitanje
O-000050/2014

Zabrinjavajući nedostatak plaćanja za financiranje vanjske pomoći EU-a

Pitanje za usmeni odgovor O-000050/2014
upućena Vijeću
članak 115
Alain Lamassoure, u ime Odbor za proračune

Postupak : 2014/2697(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000050/2014
Podneseni tekstovi :
O-000050/2014 (B7-0114/2014)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Prema podacima koje je nedavno dostavila Komisija, u 2014. godini postoji ozbiljan nedostatak plaćanja za humanitarnu pomoć. Jedna trećina svih raspoloživih plaćanja za humanitarnu pomoć za 2014. već je iskorištena, a očekivani nedostatak plaćanja na području humanitarne pomoći u 2014. iznosi 400 milijuna EUR, od čega je 150 milijuna EUR manjkalo već u srpnju 2013.

To ne samo da EU sprječava da podmiri postojeće račune, nego i ometa programiranje te pokretanje novih mjera predviđenih za 2014. u programu rada Komisije.

Kriza novčanog toka utječe i na druge instrumente za vanjsko financiranje (poput Instrumenta za stabilnost i mir te Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava), za što će prema nekim izvorima biti potrebno barem dodatnih 100 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje, s obzirom na to da je u lipnju 2014. dosegnuta kritična točka. Stanje se može dodatno pogoršati ako paket pomoći Ukrajini koji je Europsko vijeće poduprlo 6. ožujka 2014. na temelju prijedloga Komisije bude zahtijevao aktivaciju dodatnih sredstava uz one već izglasane u proračunu za 2014.

1. U skladu sa zajedničkom izjavom o odobrenim sredstvima za plaćanje, usvojenom s proračunom EU-a za 2014., u kojoj su sve tri institucije obvezale da će osigurati financijska sredstva koja će Uniji omogućiti ispunjavanje njezinih pravnih obveza u odnosu na treće strane, je li Vijeće spremno žurno usvojiti svaki prijedlog Komisije u obliku izmjena proračuna na temelju dodatnih odobrenih sredstava za plaćanje?

2. S obzirom na to da nedostatak plaćanja ozbiljno pogađa humanitarnu pomoć i niz drugih politika EU-a, može li Vijeće potvrditi svoju spremnost da aktivira sve mehanizme fleksibilnosti predviđene novom uredbom o višegodišnjem financijskom okviru za 2014. — 2020. i međuinstitucionalnim sporazumom, uključujući pričuvu za nepredviđene izdatke, kako bi se riješilo to pitanje?