Parlamentní otázka - O-000053/2014Parlamentní otázka
O-000053/2014

Znepokojivý nedostatek prostředků na platby pro financování vnější pomoci EU

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000053/2014
Radě
článek 115 jednacího řádu
Eva Joly, za Výbor pro rozvoj

Postup : 2014/2697(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000053/2014
Předložené texty :
O-000053/2014 (B7-0116/2014)
Hlasování :
Přijaté texty :

Podle informací, které nedávno poskytla Komise, nastal v roce 2014 vážný nedostatek prostředků na platby v oblasti humanitární pomoci. Už byla vyčerpána třetina všech dostupných prostředků vyčleněných na platby v oblasti humanitární pomoci na rok 2014, přičemž předpokládaný nedostatek prostředků tohoto typu v roce 2014 činí 400 milionů EUR, z nichž 150 milionů EUR chybělo už v červenci 2013.

To nejenže neumožňuje EU uhradit stávající faktury, ale brání to také plánování a zahájení nových činností plánovaných v rámci pracovního programu Komise na rok 2014.

Krize v oblasti peněžních toků ovlivňuje i jiné finanční nástroje vnější pomoci (jako je nástroj stability a míru a evropský nástroj pro demokracii a lidská práva), které podle některých zdrojů budou potřebovat alespoň 100 milionů EUR prostředků na platby navíc, protože krizového bodu dosáhnou už v červnu 2014. Pokud bude balíček pomoci Ukrajině, jenž Evropská rada schválila dne 6. března 2014 na základě návrhu Komise, vyžadovat kromě prostředků již schválených v rozpočtu na rok 2014 uvolnění dodatečných finančních prostředků, může dojít k dalšímu zhoršení situace.

1. Je Rada v souladu se společným prohlášením o prostředcích na platby schváleným spolu s rozpočtem na rok 2014, ve kterém se všechny tři orgány zavázaly, že zajistí, aby Unie měla k dispozici potřebné finanční prostředky, které by jí umožnily plnit právní závazky vůči třetím stranám, připravena rychle přijmout jakýkoli návrh Komise v podobě opravného rozpočtu s dodatečnými prostředky na platby?

2. Vzhledem k tomu, že nedostatek prostředků na platby má vážný negativní vliv na humanitární pomoc a několik jiných oblastí politiky EU, může Rada potvrdit, že je v zájmu řešení dané situace ochotna aktivovat jakýkoli pružný mechanismus zahrnující rozpětí pro nepředvídané události, který je zakotven v novém nařízení o víceletém finančním rámci pro období 2014–2020 a v interinstitucionální dohodě?