Parlamento klausimas - O-000053/2014Parlamento klausimas
O-000053/2014

Nerimą keliantis mokėjimų finansuojant ES išorės pagalbą trūkumas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000053/2014
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Eva Joly, Vystymosi komiteto vadu

Procedūra : 2014/2697(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000053/2014
Pateikti tekstai :
O-000053/2014 (B7-0116/2014)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Remiantis Komisijos neseniai pateikta informacija, 2014 m. esama didžiulio mokėjimų finansuojant humanitarinę pagalbą trūkumo. Jau atliktas vienas trečdalis visų 2014 m. humanitarinei pagalbai finansuoti numatytų mokėjimų ir manoma, kad mokėjimų 2014 m. humanitarinės pagalbos srityje trūkumas sieks 400 mln. EUR, o 150 mln. EUR iš šios sumos trūko jau 2013 m. liepos mėn. Todėl tai ne tik apriboja ES galimybes apmokėti esamas sąskaitas, bet ir sudaro kliūčių planuojant ir pradedant vykdyti naujus veiksmus, numatytus 2014 metams Komisijos darbo programoje.

Grynųjų pinigų srautų krizė paveikė ir kitas išorės finansavimo priemones (pvz., Stabilumo ir taikos priemonę, Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę), todėl, remiantis tam tikrų šaltinių duomenimis, papildomai prireiks mažiausiai 100 mln. EUR mokėjimų asignavimų, nes šiuo atveju kritinis taškas jau bus pasiektas 2014 m. birželio mėn. Padėtis gali dar pablogėti, jei norint suteikti pagalbos Ukrainai paketą, kurį remdamasi Komisijos pasiūlymu Europos Vadovų Taryba patvirtino 2014 m. kovo 6 d., reikės mobilizuoti papildomų lėšų be tų, dėl kurių jau balsuota ir kurioms pritarta tvirtinant 2014 m. biudžetą.

1. Atsižvelgdama į bendrą pareiškimą dėl mokėjimų asignavimų, kuris buvo priimtas 2014 m. biudžeto sudarymo procedūros metu ir dėl kurio susitarė visos trys institucijos įsipareigodamos užtikrinti, kad būtų prieinamos finansinės priemonės, kurių reikia, kad Sąjunga galėtų vykdyti savo teisinius įsipareigojimus trečiosioms šalims, ar Taryba yra pasirengusi greitai priimti Komisijos pasiūlymą kaip taisomąjį biudžetą, skirtą papildomiems mokėjimų asignavimams?

2. Kadangi mokėjimų trūkumas labai veikia humanitarinę pagalbą ir daugybę kitų ES politikos sričių, ar Taryba gali patvirtinti, kad yra pasirengusi mobilizuoti kokią nors lankstumo priemonę, nustatytą naujame 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) reglamente ir tarpinstituciniame susitarime, įskaitant nenumatytų atvejų rezervą, kad būtų galima reaguoti į šią padėtį?