Întrebare parlamentară - O-000053/2014Întrebare parlamentară
O-000053/2014

Un deficit alarmant al plăților pentru finanțarea ajutorului extern acordat de UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000053/2014
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Eva Joly, în numele Comisia pentru dezvoltare

Procedură : 2014/2697(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000053/2014
Texte depuse :
O-000053/2014 (B7-0116/2014)
Voturi :
Texte adoptate :

Conform informațiilor prezentate recent de Comisie, există un deficit major al plăților în 2014 pentru ajutorul umanitar. O treime din totalul sumelor disponibile pe 2014 pentru ajutorul umanitar au fost deja cheltuite, iar deficitul estimat al plăților pentru ajutor umanitar în 2014 se ridică la 400 milioane EUR, dintre care 150 milioane EUR lipseau deja în iulie 2013.

Această situație nu numai că împiedică UE să-și onoreze angajamentele existente, dar va constitui și un obstacol pentru programarea și lansarea noilor acțiuni planificate pentru 2014 în programul de lucru al Comisiei.

Criza fluxurilor de lichidități afectează și alte instrumente de finanțare externă (cum ar fi Instrumentul pentru stabilitate și pace și Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului), drept pentru care, conform anumitor surse, vor fi necesare încă cel puțin 100 milioane EUR în credite de plată, întrucât acestea vor atinge deja punctul de criză în iunie 2014. Situația ar putea fi agravată dacă pachetul de ajutor pentru Ucraina, adoptat de Consiliul European la 6 martie 2014 pe baza unei propuneri a Comisiei, va necesita mobilizarea unor fonduri suplimentare, pe lângă cele deja votate în bugetul pe 2014.

1. În concordanță cu declarația comună privind creditele de plată adoptată împreună cu bugetul UE pe 2014, în care toate cele trei instituții s-au angajat să asigure disponibilitatea mijloacelor financiare necesare pentru a permite Uniunii să-și îndeplinească obligațiile legale față de terțe părți, este Consiliul pregătit să adopte rapid orice propunere a Comisiei sub forma unui buget rectificativ bazat pe credite de plată suplimentare?

2. Având în vedere faptul că deficitul plăților afectează în mod grav ajutorul umanitar și o serie de alte politici ale UE, își poate Consiliul confirma disponibilitatea de a mobiliza oricare dintre mecanismele prevăzute în noul regulament privind cadrul financiar multianual pentru 2014-2020 și în acordul interinstituțional, inclusiv marja de rezervă, pentru a găsi o soluție în această situație?