Parlamenti kérdés - O-000058/2014Parlamenti kérdés
O-000058/2014

A közelmúltbeli áradások Bulgáriában, Horvátországban, Romániában, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában

9.7.2014

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000058/2014
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Andor Deli, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Iuliu Winkler, Marian-Jean Marinescu, Ildikó Gáll-Pelcz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében

Az elmúlt hetekben számos európai országot jelentős természeti katasztrófa sújtott. Bulgária, Horvátország, Románia, Szerbia és Bosznia-Hercegovina küzd a számos halálesetet és sérülést eredményező, emberek ezreinek kitelepítését szükségessé tevő, kiterjedt áradások következményeivel. Ez volt az elmúlt két évtized egyik legsúlyosabb áradása. Szolidaritásuk kifejezéseképpen a tagállamok többsége – a Bizottság által koordinált módon – azonnali támogatást és segítséget nyújtott. Az EU a helyreállítás és újjáépítés érdekében támogatást mozgósít az EU Szolidaritási Alapjából, amely már tagállamok és tagjelölt országok számára is elérhető, illetve további támogatást nyújt az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) révén.

1. Az újonnan módosított EUSZA-rendelet alkalmazható-e a 2014. június 28. előtt bekövetkezett katasztrófákra – függetlenül attól, benyújtottak-e az országok kérelmet vagy sem –, vagy csupán azokra, amelyek a rendelet hatálybalépése után történtek?

2. Elegendő-e az EUSZA és az IPA keretében elérhető teljes összeg az érintett európai országok problémáinak kezelésére, különösen a tagjelölt országokéra, tekintettel az árvízvédelmi szerkezetek újjáépítésének magas költségére?

3. Szükségesnek véli-e a Bizottság, hogy külön politikai területet jelöljenek ki a II. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz keretében a természeti és ember okozta katasztrófáknak annak érdekében, hogy elkerüljék az Unió előcsatlakozási támogatására előirányzott tematikus prioritásoktól való forráselvonást?