Postup : 2014/2779(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000076/2014

Předložené texty :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Rozpravy :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 187kWORD 27k
5. listopadu 2014
O-000076/2014
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000076/2014
Radě
článek 128 jednacího řádu
Marita Ulvskog, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

 Předmět: Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020
 Odpověď na plenárním zasedání 

Od roku 2010 počet nezaměstnaných občanů nebo občanů ohrožených chudobou a sociálním vyloučením v EU v průměru vzrostl, přičemž v chudobě žije nebo je chudobou ohroženo 120 milionů Evropanů. Podle prognóz Komise je ke splnění cíle 75% míry zaměstnanosti stanoveného ve strategii Evropa 2020 zapotřebí, aby našlo zaměstnání dalších 16 milionů občanů. Navíc rozdíly v míře zaměstnanosti mezi členskými státy a napříč regiony rostou, čímž se v dlouhodobém horizontu zvyšuje riziko vzniku větší sociální nerovnováhy.

1. Je Rada přesvědčena, že hospodářská krize spolu s fiskální konsolidací vedla ke snížení investic určených k dosažení cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti? Pokud ano, hodlá Rada investice zvýšit?

2. Domnívá se Rada, že by nový srovnávací přehled o situaci v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti poskytl podrobnější představu o pokroku členských států, pokud by byly doplněny další ukazatele? Pokud ano, jaké další ukazatele jsou potřebné?

3. Jaké by mělo důsledky, kdyby cíle v oblasti zaměstnanosti a snižování chudoby byly učiněny stejně závaznými jako cíle v oblasti fiskální konsolidace, aby tak měla sociální hlediska stejnou váhu jako hlediska makroekonomická?

4. Je Rada přesvědčena, že pro dosažení cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti je třeba odstranit překážky růstu a vytváření pracovních míst, např. posílením jednotného trhu, snížením regulační zátěže právních předpisů EU a zaváděním podmínek pro podniky k vytváření pracovních míst?

5. Jakým způsobem hodlá Rada posílit zapojení sociálních partnerů a občanské společnosti, zejména sociálních nevládních organizací, na úrovni členských států s cílem zajistit úspěšné provádění strategie Evropa 2020?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí