Menetlus : 2014/2779(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000076/2014

Esitatud tekstid :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Arutelud :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 25k
5. november 2014
O-000076/2014
Suuliselt vastatav küsimus O-000076/2014
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Marita Ulvskog, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

 Teema: Strateegia "Euroopa 2020" tööhõive- ja sotsiaalaspektid
 Vastus täiskogul 

Alates 2010. aastast on töötute või vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate kodanike arv ELis keskmiselt suurenenud ning vaesuses elab või vaesuse ohus on 120 miljonit eurooplast. Komisjoni prognooside kohaselt on vaja täiendavalt veel 16 miljonit töötavat kodanikku, et saavutada strateegia ,,Euroopa 2020 " eesmärk – 75%-ne tööhõivemäär. Lisaks sellele suurenevad erinevused tööhõivemäärades liikmesriikide ja piirkondade vahel, mis pikas perspektiivis ähvardab kaasa tuua suurema sotsiaalse ebavõrdsuse.

1. Kas nõukogu on seisukohal, et majanduskriis koos eelarve konsolideerimisega on põhjustanud investeeringute vähenemise strateegia ,,Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas? Kui jah, siis kuidas kavatseb nõukogu investeeringuid suurendada?

2. Kas nõukogu on seisukohal, et uus tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna tulemustabel annaks täpsema pildi liikmesriikide edusammudest, kui seda täiendataks lisanäitajatega? Kui see on nii, siis milliseid lisanäitajaid on vaja?

3. Milline mõju oleks sellel, kui tööhõive- ja vaesuse vähendamise eesmärgid muudetakse samal määral siduvaks nagu eelarve konsolideerimise eesmärgid, et asetada sotsiaalsed küsimused võrdsetele alustele makroökonoomiliste küsimustega?

4. Kas nõukogu usub, et strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealaste eesmärkide saavutamiseks on vaja kõrvaldada takistused majanduskasvu ja töökohtade loomise teelt, näiteks tugevdada ühisturgu, vähendada ELi õigusaktidest tulenevat regulatiivset koormust ja tagada äriühingutele tingimused töökohtade loomiseks?

5. Kuidas kavatseb nõukogu suurendada liikmesriikide tasandi sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna, eriti sotsiaalvaldkonna vabaühenduste kaasamist liikmesriikide tasandil, et tagada strateegia ,,Euroopa 2020” edukas rakendamine?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika