Parlamenti kérdés - O-000076/2014Parlamenti kérdés
O-000076/2014

Az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000076/2014
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Marita Ulvskog, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Eljárás : 2014/2779(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000076/2014
Előterjesztett szövegek :
O-000076/2014 (B8-0035/2014)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

2010 óta uniós átlagban növekszik a munkanélküli vagy a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett polgárok száma, és jelenleg 120 millióra tehető a szegénységben élő vagy az elszegényedés veszélyének kitett európaiak száma. A Bizottság előrejelzései szerint további 16 millió polgárnak kell munkába állnia ahhoz, hogy 2020-ra teljesüljön az Európa 2020 stratégiában meghatározott 75%-os foglalkoztatási arány. Ezenkívül nő a foglalkoztatási arányban tapasztalható, tagállamok és régiók közötti különbség, ami hosszú távon a szociális egyenlőtlenségek növekedéséhez vezethet.

1. Nem gondolja-e a Tanács, hogy a gazdasági válság a költségvetési konszolidációval együtt csökkentette az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási és szociális célkitűzéseinek elérésére irányuló beruházásokat? Amennyiben igen, tervezi-e a Tanács a beruházások növelését?

2. Nem gondolja-e a Tanács, hogy az új foglalkoztatási és szociális eredménytábla részletesebb képet adna a tagállamok által tett előrelépésekről, ha további mutatókkal egészülne ki? Amennyiben igen, milyen további mutatókra lenne szükség?

3. Milyen eredményekkel járna, ha a költségvetési konszolidációhoz hasonlóan a foglalkoztatásra és a szegénység csökkentésére vonatkozó célkitűzéseket is kötelezővé tennék annak érdekében, hogy a foglalkoztatási és szociális megfontolások ugyanolyan mértékben essenek latba, mint a makrogazdasági szempontok?

4. Nem gondolja-e a Tanács, hogy az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási céljainak eléréséhez el kell hárítani a növekedést és a munkahelyteremtést gátló akadályokat, vagyis többek között erősíteni kell az egységes piacot, csökkenteni kell az uniós jog jelentette szabályozási terhet, és olyan körülményeket kell teremteni a vállalkozások számára, amelyek lehetővé teszik a munkahelyteremtést?

5. Az Európa 2020 stratégia sikeres végrehajtásának biztosítása érdekében hogyan kívánja a Tanács tagállami szinten növelni a szociális partnerek és a civil társadalom – különösen a szociális tevékenységet végző nem kormányzati szervezetek – részvételét?