Procedură : 2014/2779(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000076/2014

Texte depuse :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Dezbateri :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 186kWORD 28k
5 noiembrie 2014
O-000076/2014
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000076/2014
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Marita Ulvskog, în numele Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

 Subiect: Aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale ale Strategiei Europa 2020
 Răspuns în plen 

Din 2010, în general, numărul persoanelor aflate în șomaj sau expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială a crescut în UE, 120 de milioane de cetățeni europeni trăind în condiții de sărăcie sau fiind expuși riscului de sărăcie. Potrivit previziunilor Comisiei, este necesar ca un număr suplimentar de 16 milioane de persoane să găsească un loc de muncă pentru a se îndeplini obiectivul Strategiei Europa 2020 de a ajunge la o rată de ocupare a forței de muncă de 75%. În plus, discrepanțele în ceea ce privește ratele de ocupare a forței de muncă sunt tot mai mari între statele membre și între regiuni, riscând astfel să creeze dezechilibre sociale mai mari pe termen lung.

1. Consideră Consiliul că criza economică, coroborată cu consolidarea fiscală, a condus la o reducere a investițiilor pentru realizarea obiectivelor sociale și de ocupare a forței de muncă din cadrul Strategiei Europa 2020? Dacă răspunsul este pozitiv, intenționează Consiliul să sporească investițiile?

2. Consideră Consiliul că noul tablou de bord al indicatorilor sociali și de ocupare a forței de muncă ar furniza o imagine mai cuprinzătoare a progreselor realizate de statele membre dacă ar fi completat cu indicatori suplimentari? Dacă da, care sunt indicatorii suplimentari necesari?

3. Ce rezultate s-ar obține dacă obiectivele privind ocuparea forței de muncă și reducerea sărăciei ar deveni obligatorii în aceeași măsură ca obiectivele privind consolidarea fiscală, punând astfel aspectele sociale pe picior de egalitate cu cele macroeconomice?

4. Consideră Consiliul că, pentru a realiza obiectivele de ocupare a forței de muncă ale Strategiei Europa 2020, este necesar să se înlăture obstacolele din calea creșterii economice și a creării de locuri de muncă, de exemplu consolidând piața unică, reducând sarcina de reglementare din legislația UE și prevăzând condiții care să permită întreprinderilor să creeze locuri de muncă?

5. Cum intenționează Consiliul să crească gradul de participare a partenerilor sociali și a societății civile, în special a ONG-urilor, la nivelul statelor membre pentru a asigura punerea în aplicare cu succes a Strategiei Europa 2020?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate