Parlamentarno pitanje - O-000077/2014Parlamentarno pitanje
O-000077/2014

Zapošljavanje i socijalni aspekti strategije Europa 2020.

Pitanje za usmeni odgovor O-000077/2014
upućeno Komisiji
članak 128
Marita Ulvskog, u ime Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Postupak : 2014/2779(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000077/2014
Podneseni tekstovi :
O-000077/2014 (B8-0036/2014)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Od 2010. se u EU-u u prosjeku povećao broj nezaposlenih građana ili onih kojima prijete siromaštvo i društvena isključenost, te sada 120 milijuna Europljana živi u siromaštvu ili im prijeti siromaštvo. U skladu s predviđanjima Komisije, za postizanje cilja stope zaposlenosti od 75 %, koji je određen strategijom Europa 2020., potrebno je zaposliti dodatnih 16 milijuna građana. Nadalje, rastu razlike u stopama nezaposlenosti među državama članicama i diljem regija, zbog čega dugoročno postoji rizik od stvaranja povećanih socijalnih neravnoteža.

1. Smatra li Komisija da je gospodarska kriza zajedno s fiskalnom konsolidacijom rezultirala smanjenjem ulaganja za postizanje ciljeva zapošljavanja i socijalnih ciljeva strategije Europa 2020.? Ako je tako, namjerava li Komisija povećati ulaganja?

2. Smatra li Komisija da bi se njezinim preporukama po državama članicama trebalo pozivati države članice na puno ambicioznije obveze u vlastitim nacionalnim programima reformi, s obzirom na to da većina trenutačnih ciljeva nacionalnih programa reformi nije dovoljna da bi države bile u stanju ostvariti ciljeve strategije Europa 2020.?

3. Je li Komisija razmotrila mogućnost povećanja doprinosa iz proračuna EU-a za ostvarivanje ciljeva zapošljavanja i socijalnih ciljeva strategije Europa 2020.? Slaže li se Komisija da se potrebno više usredotočiti na stvaranje politike koje će biti temeljeno na rezultatima?

4. Što bi se dogodilo kad bi ciljevi zapošljavanja i smanjenja siromaštva postali obvezujući isto kao i ciljevi za fiskalnu konsolidaciju radi toga da se socijalna razmatranja stavi na istu razinu s makroekonomskim razmatranjima? Kako Komisija namjerava pomoći državama članicama da ostvare ciljeve strategije Europa 2020.?