Процедура : 2014/2907(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000079/2014

Внесени текстове :

O-000079/2014 (B8-0038/2014)

Разисквания :

PV 25/11/2014 - 15
CRE 25/11/2014 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 191kWORD 30k
5 ноември 2014 г.
O-000079/2014
Въпрос с искане за устен отговор O-000079/2014
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Claude Moraes, от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 Относно: Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията
 Отговор по време на пленарно заседание 

През октомври 2013 г. Парламентът прие резолюция относно миграционните потоци в Средиземноморието. Скоро след това Съветът създаде Работна група по въпросите на Средиземноморието, което беше последвано от няколко съобщения на Комисията. През октомври 2014 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи прие заключения относно „предприемане на действия за по-добро управление на миграционните потоци“. Комисията би ли могла:

1. Да обясни как да се установи солидарност и да се гарантира справедливо разпределение на отговорността (в съответствие с член 80 от ДФЕС) от една страна по отношение на средиземноморските държави членки – първоначалната дестинация на бежанците и мигрантите – и от друга, по отношение на държавите членки на крайна дестинация, в които пристигат най-много бежанци и лица, търсещи убежище;

2. Да обясни как да се гарантира ефективното изпълнение на задълженията за търсене и спасяване, като едновременно с това се обръща внимание на контрабандистите и трафикантите, да предостави информация относно практиките на контрабандистите и трафикантите, по-конкретно във връзка с причините за смъртта на мигранти;

3. Да заяви дали счита за необходимо да се разширят действията на Frontex и да потвърди колко дълго се очаква да продължи операцията Triton и как тя ще бъде финансирана в средносрочен и дългосрочен план;

4. Да обясни как възнамерява да разработи безопасни и легални пътища за лицата, търсещи убежище, и бежанците в ЕС;

5. Да обясни какво прави за укрепването на общата политика за презаселване и как насърчава по-широко и по-справедливо участие на държавите членки;

6. Да обясни как ще подобри цялостната стратегия за сътрудничество с третите държави, в частност по отношение на регионалната защита, презаселването, връщането и разглеждането на първопричините за миграцията, както и да посочи каква форма ще приеме тази стратегия в конфликтни зони като Либия и Сирия;

7. Да обясни как възнамерява да разработи всеобхватен подход към миграцията, включително подходящи канали за легална миграция, както обяви председателят на Комисията Юнкер в първото си изложение пред Парламента;

8. Да предостави подробен анализ на това как в този контекст се изразходват фондовете в областта на вътрешните работи, включително финансовите средства за спешни случаи, в частност за действия в областта на миграцията и убежището, граничния контрол, борбата с контрабандата и трафика, връщането, както и фондовете, свързани с външната политика и политиката за развитие на ЕС;

9. Да обясни как ще осигури ефективно прилагане на общата европейска система за убежище и ще гарантира ефективни общи стандарти за приемане, процедури и квалификация в целия ЕС, които да защитават най-уязвимите лица и да насърчават социалното включване на бежанците, и да обясни дали е склонна при необходимост да стартира процедури за неизпълнение на задължения и дали би преразгледала законодателството, ако мониторингът покаже, че това е необходимо?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност