Parlamentní otázka - O-000079/2014Parlamentní otázka
O-000079/2014

Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000079/2014
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Claude Moraes, za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Postup : 2014/2907(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000079/2014
Předložené texty :
O-000079/2014 (B8-0038/2014)
Hlasování :
Přijaté texty :

V říjnu 2013 Parlament přijal usnesení o migračních tocích ve Středomoří. Krátce poté Rada ustavila „pracovní skupinu pro Středomoří“, načež následovalo několik sdělení Komise. V říjnu 2014 přijala Rada pro spravedlnost a vnitřní věci závěry ohledně „přijetí opatření pro lepší řízení migračních toků“. Mohla by Komise:

1. vysvětlit, jak vytvořit solidaritu a zajistit spravedlivé sdílení odpovědnosti (v souladu s článkem 80 SFEU), a to na jedné straně vůči středomořským členským státům, které jsou prvotním cílem uprchlíků a migrantů, ale také vůči ostatním členským státům, které jsou jejich konečným určením a přijímají největší počty uprchlíků a žadatelů o azyl;

2. vysvětlit, jak zajistit účinné plnění závazků týkajících se pátracích a záchranných akcí a přitom postihovat zločinné jednání převaděčů a obchodníků s lidmi a poskytovat informace o praktikách převaděčů a obchodníků s lidmi, obzvláště s ohledem na příčiny úmrtí migrantů;

3. uvést, zda považuje za nezbytné rozšířit činnost agentury Frontex, a sdělit, jaké je předpokládané trvání operace Triton a jak má být tato operace ve střednědobém a dlouhodobém horizontu financována;

4. vysvětlit, jak zamýšlí rozvíjet bezpečné a legální cesty pro žadatele o azyl a uprchlíky do EU;

5. vysvětlit, jakým způsobem hodlá posilovat společnou politiku znovuusídlování a motivovat členské státy k většímu a spravedlivějšímu zapojení;

6. vysvětlit, jak chce zlepšovat celkovou strategii spolupráce s třetími zeměmi, obzvláště s ohledem na regionální ochranu, znovuusídlování a navracení a s cílem řešit základní příčiny migrace, a uvést, jakou podobu bude tato strategie mít v konfliktních oblastech jako Libye a Sýrie?

7. vysvětlit, jak zamýšlí rozvíjet komplexní přístup k migraci, který bude zahrnovat přiměřené zákonné způsoby migrace, což zmínil předseda Juncker ve svém úvodním prohlášení v Parlamentu;

8. poskytnout detailní analýzu toho, jak jsou v tomto směru vynakládány prostředky na vnitřní věci včetně fondů na mimořádné události, zejména na činnost v oblasti migrace a azylu, ochrany hranic, boje proti převaděčství a obchodu s lidmi a navracení migrantů, a jak jsou v tomto směru využívány fondy EU na zahraniční a rozvojovou politiku;

9. vysvětlit, jak chce zajišťovat účinné provádění společného evropského azylového systému a zaručit, že v celé EU budou používány společné a účinné standardy týkající se přijímání, azylového řízení a kvalifikace, které budou chránit ty nejzranitelnější a povedou k sociálnímu začlenění uprchlíků, a vysvětlit, zda je Komise připravena zahájit řízení o neplnění povinnosti, pokud to bude třeba, a zda by revidovala právní předpisy v případě, že by monitorování poukázalo na takovou nutnost?