Procedūra : 2014/2907(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000079/2014

Iesniegtie teksti :

O-000079/2014 (B8-0038/2014)

Debates :

PV 25/11/2014 - 15
CRE 25/11/2014 - 15

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 186kWORD 30k
2014. gada 5. novembris
O-000079/2014
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000079/2014
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Claude Moraes, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja komitejas vārdā

 Temats: Situācija Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc holistiskas ES pieejas migrācijai
 Atbilde plenārsēdē 

Parlaments 2013. gada oktobrī pieņēma rezolūciju par migrācijas plūsmām Vidusjūras reģionā. Drīz pēc tam Padome izveidoja Vidusjūras reģiona jautājumu darba grupu; tam sekoja vairāki Komisijas paziņojumi. 2014. gada oktobrī Tieslietu un iekšlietu padome pieņēma secinājumus „Rīcība migrācijas plūsmas labākai pārvaldībai”. Vai Komisija varētu:

1. paskaidrot, kā attīstīt solidaritāti un nodrošināt taisnīgu atbildības sadali (saskaņā ar LESD 80. pantu) — no vienas puses, attiecībā uz Vidusjūras reģiona ES dalībvalstīm, kas ir bēgļu un migrantu sākotnējais mērķis, un no otras puses, attiecībā uz ES dalībvalstīm, kas ir galamērķa valstis un uzņem visvairāk bēgļu un patvēruma meklētāju;

2. paskaidrot, kā nodrošināt meklēšanas un glābšanas pienākuma efektīvu izpildi, vienlaikus apkarojot kontrabandistu un nelegālo pārvadātāju kriminālās darbības; sniegt informāciju par kontrabandistu un nelegālo pārvadātāju piekopto praksi, īpaši saistībā ar migrantu nāves cēloņiem;

3. norādīt, vai tā uzskata par nepieciešamu paplašināt Frontex darbības jomu, un apstiprināt to, cik ilgi tiks turpināta operācija „Triton”, un kā minēto operāciju vidējā termiņā un ilgtermiņā finansēs;

4. paskaidrot, kā tā plāno attīstīt drošus un likumīgus maršrutus patvēruma meklētāju un bēgļu nonākšanai ES;

5. paskaidrot, kā tā stiprina kopējo pārvietošanas politiku un veicina dalībvalstu aktīvāku un taisnīgāku līdzdalību;

6. paskaidrot, kā tā uzlabos vispārējo stratēģiju sadarbībai ar trešām valstīm, īpaši attiecībā uz reģionālo aizsardzību, pārvietošanu, atpakaļnosūtīšanu un migrācijas pamatcēloņu jautājumu risināšanu, kā arī norādīt, kā šī stratēģija izpaudīsies konflikta zonās, piemēram, Lībijā un Sīrijā;

7. paskaidrot, kā tā plāno attīstīt visaptverošu pieeju migrācijai, cita starpā — izveidot pienācīgus likumīgas migrācijas kanālus, kā par to paziņoja priekšsēdētājs J.-C. Juncker savā ievadrunā Parlamentā;

8. sniegt sīki izstrādātu analīzi par to, kā šajā saistībā tiek tērēti iekšlietām paredzētie līdzekļi, tostarp ārkārtas gadījumiem paredzētie līdzekļi, īpaši pasākumiem migrācijas un patvēruma, robežkontroles, kontrabandas un nelegālās pārvadāšanas apkarošanas un atpakaļnosūtīšanas jomā, kā arī ar ES ārlietu un attīstības politiku saistītie līdzekļi;

9. paskaidrot, kā tā nodrošinās kopējās Eiropas patvēruma sistēmas efektīvu īstenošanu un garantēs efektīvus kopējos uzņemšanas, procedūru un kvalifikācijas standartus visā ES, pasargājot visneaizsargātākos cilvēkus un veicinot bēgļu sociālo iekļaušanu, un paskaidrot, vai tā ir gatava vajadzības gadījumā uzsākt pienākuma neizpildes procedūras un vai tā pārskatītu tiesību aktus, ja uzraudzīšana atklātu, ka tas nepieciešams.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika