Procedură : 2014/2907(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000079/2014

Texte depuse :

O-000079/2014 (B8-0038/2014)

Dezbateri :

PV 25/11/2014 - 15
CRE 25/11/2014 - 15

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 188kWORD 31k
5 noiembrie 2014
O-000079/2014
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000079/2014
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Claude Moraes, în numele Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

 Subiect: Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE
 Răspuns în plen 

În octombrie 2013, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la fluxurile migratorii din Mediterana. La scurt timp, Consiliul a înființat Grupul operativ pentru Marea Mediterană; au urmat apoi mai multe comunicări din partea Comisiei. Consiliul Justiție și Afaceri Interne a adoptat în octombrie 2014 concluziile privind „adoptarea de măsuri pentru o mai bună gestionare a fluxurilor migratorii”. Ar putea Comisia:

1. Să explice cum se poate institui solidaritatea și asigura distribuirea echitabilă a răspunderii (conform articolului 80 din TFUE) în ceea ce privește, pe de o parte, statele mediteraneene membre ale UE, care reprezintă destinația inițială a refugiaților și a migranților, dar și, pe de altă parte, în ceea ce privește statele membre ce constituie destinația finală și care primesc cel mai mare număr de refugiați și de solicitanți de azil;

2. Să explice cum se poate asigura îndeplinirea cu eficacitate a obligațiilor de căutare și salvare, abordându-se în același timp comportamentul infracțional al călăuzelor și traficanților, furniza informații privind practicile călăuzelor și traficanților, în special în ceea ce privește cauzele deceselor în rândul migranților;

3. Să precizeze dacă consideră necesară extinderea activităților Frontex și să confirme cât se preconizează că va dura operația Triton și cum va fi aceasta finanțată pe termen mediu și lung;

4. Să explice cum intenționează să dezvolte trasee sigure și legale pentru solicitanții de azil și pentru refugiații care ajung pe teritoriul UE;

5. Să explice cum procedează pentru a consolida politica comună privind relocarea și a încuraja o participare mai importantă și mai echitabilă a statelor membre;

6. Să explice cum va îmbunătăți strategia globală de cooperare cu țările terțe, în special în ceea ce privește protecția regională, relocarea, returnările și pentru a aborda cauzele care stau la baza migrației, precum și pentru a indica forma pe care o va lua această strategie în zonele de conflict cum sunt Libia și Siria;

7. Să explice cum intenționează să elaboreze o abordare cuprinzătoare a migrației, care să includă căi legale de migrație, așa cum a anunțat președintele Juncker în declarația sa introductivă din fața Parlamentului;

8. Să ofere o analiză detaliată a modului în care fondurile alocate afacerilor interne, inclusiv fondurile de urgență, sunt cheltuite în acest context, în special pentru acțiuni din domeniul migrației și azilului, controlului la frontiere, combaterii traficului de persoane și a filierelor de imigrație clandestină și al returnărilor, precum și fondurile legate de politica externă și politica de dezvoltare a UE;

9. Să explice cum va asigura punerea efectivă în aplicare a sistemului european comun de azil și va garanta standarde comune eficace pentru primire, proceduri și calificare pe întreg teritoriul UE, protejând categoriile cel mai vulnerabile și încurajând incluziunea socială a refugiaților, și să explice dacă este dispusă să declanșeze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor dacă este necesar, precum și dacă ar revizui legislația în cazul în care acest lucru s-ar dovedi necesar în urma monitorizării?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate