Parlamenti kérdés - O-000082/2014Parlamenti kérdés
O-000082/2014

Késedelem a 2014-2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000082/2014
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Iskra Mihaylova, a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében

Eljárás : 2014/2946(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000082/2014
Előterjesztett szövegek :
O-000082/2014 (B8-0042/2014)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A kohéziós politika végrehajtását 2014-ben kellett volna elkezdeni, a programozási szakasz azonban még egyáltalán nem került véglegesítésre: csupán néhány operatív programot fogadtak eddig el, és – a legfrissebb információk szerint – ez év végéig csak százat fognak elfogadni. Emellett a 2014. december 31-ig elfogadásra nem kész programok esetében a 2014. évi kötelezettségvállalások csak a le nem kötött összegek újraelosztásával őrizhetők meg, a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikkének megfelelően. Ez azonban maga után vonja a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát a Bizottság javaslata alapján, a Tanács egyetértésével és a Parlament jóváhagyásával. Ennek közvetlen következményeként jelentős késések lesznek a projektek végrehajtásának konkrét elindulásában. Nem szabad azonban hagyni, hogy a 2014-es év elveszett időszak legyen az öt európai strukturális és beruházási alapból megvalósuló beruházások szempontjából.

1. A fentiek fényében be tudja-e mutatni a Bizottság a partnerségi megállapodások és az operatív programok elfogadásának pontos jelenlegi állását, és tud-e becsült határidőt adni végrehajtásuk elkezdéséhez?

2. Melyek voltak a fő problémák, és mely tagállamok esetében?

3. Mi a Bizottság jelenlegi álláspontja az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott azon operatív programok esetében tett kötelezettségvállalások kezelésével kapcsolatban, amelyeket nem fogadnak el 2014 végéig? Miért nem volt eddig tudomása a Parlamentnek arról, hogy a le nem kötött összegeket a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata révén átviszik 2014-ről 2015-re? Mit lehet tenni annak biztosítása érdekében, hogy a felülvizsgálati folyamat gördülékeny legyen, és – a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikkének megfelelően – 2015. május 1-jéig befejeződjön, hogy ne vesszenek el a 2014-ben le nem kötött összegek? Ezzel kapcsolatban tervez-e a Bizottság intézkedéseket az operatív programok végrehajtásának elősegítésére?

4. Milyen intézkedéseket tervez a Bizottság a programozás felgyorsítására annak biztosítása érdekében, hogy az elfogadott operatív programokat a lehető leghamarabb végrehajtsák, anélkül, hogy a minőségük ezt megsínylené?

5. Tud-e a Bizottság tájékoztatást nyújtani arról, hogy a 2007–2013 közötti programozási időszakból származó ki nem fizetett számlák helyzete milyen hatással van az operatív programok elfogadására és az új végrehajtási időszak elindulására?