Procedūra : 2014/2946(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000082/2014

Pateikti tekstai :

O-000082/2014 (B8-0042/2014)

Debatai :

PV 24/11/2014 - 17
CRE 24/11/2014 - 17

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 184kWORD 28k
2014 m. lapkričio 12 d.
O-000082/2014

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000082/2014

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Iskra Mihaylova

Regioninės plėtros komiteto vadu


  Tema:  Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014-2020 m. sanglaudos politiką

 Atsakymas plenariniame posėdyje 

2014 m. turėjo būti pradėta įgyvendinti sanglaudos politika, tačiau programavimo etapas dar toli gražu nėra užbaigtas, nes patvirtinta tik labai nedaug veiksmų programų ir, remiantis naujausia turima informacija, iš tiesų tik 100 programų bus patvirtintos iki šių metų pabaigos. Be to, įsipareigojimai, susiję su programomis, kurios neparengtos ir nebus patvirtintos iki 2014 m. gruodžio 31 d., gali būti išsaugoti tik pakartotinai įtraukiant į biudžetą 2014 m. nepaskirtas lėšas, kaip numatyta Daugiametės finansinės programos (DFP) reglamento 19 straipsnyje. Tai reiškia, kad visgi reikia persvarstyti DFP remiantis Komisijos pasiūlymu, Tarybai sutikus ir Parlamentui pritarus. Tai turės tiesioginių pasekmių – bus labai vėluojama pradėti įgyvendinti konkrečius projektus. Tačiau 2014 m. neturėtų būti prarasti metai kalbant apie investicijas iš penkių Europos struktūrinių ir investicinių fondų.

1.  Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ar gali Komisija nurodyti, kokia tiksliai yra dabartinė padėtis kalbant apie partnerystės sutarčių ir veiksmų programų priėmimą, ir pateikti numatomus jų įgyvendinimo pradžios terminus?

2.  Kokios buvo pagrindinės patirtos problemos ir kurios valstybės narės su šiomis problemomis susidūrė?

3.  Kokia yra šiuo metu Komisijos pozicija dėl to, ką reikėtų daryti su įsipareigojimais, numatytais veiksmų programoms, kurios bendrai finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir Sanglaudos fondo, tačiau nebus patvirtintos iki 2014 m. pabaigos? Kodėl iki šiol neatkreiptas Parlamento dėmesys į klausimą dėl pakartotinio 2014 m. nepaskirtų sumų įtraukimo į 2015 m. biudžetą atliekant DFP persvarstymą? Ką galima padaryti siekiant užtikrinti, kad pervarstymo procesas vyktų sklandžiai ir būtų užbaigtas iki 2015 m. gegužės 1 d., kaip nurodyta DFP reglamento 19 straipsnyje, kad nebūtų prarastos 2014 m. nepaskirtos sumos? Atsižvelgdama į visa tai, ar Komisija numato imtis kokių nors priemonių, kad padėtų įgyvendinti veiksmų programas?

4.  Kokių priemonių numato imtis naujoji Komisija, kad paspartintų programavimą, siekdama užtikrinti, kad priimtos veiksmų programos būtų kuo greičiau įgyvendintos ir nenukentėtų šių programų kokybė?

5.  Ar gali Komisija suteikti informaciją apie tai, kokią poveikį turi padėtis, susijusi su 2007–2013 m. programavimo laikotarpio neapmokėtomis sąskaitomis, veiksmų programų priėmimui ir naujo įgyvendinimo laikotarpio pradžiai?

Pateikta: 12.11.2014

Perduota: 14.11.2014

Atsakyti iki: 21.11.2014

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinė informacija - Privatumo politika