Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000082/2014

Texte depuse :

O-000082/2014 (B8-0042/2014)

Dezbateri :

PV 24/11/2014 - 17
CRE 24/11/2014 - 17

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 183kWORD 29k
12 noiembrie 2014
O-000082/2014
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000082/2014
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Iskra Mihaylova, în numele Comisia pentru dezvoltare regională

 Subiect: Intârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020
 Răspuns în plen 

Punerea în aplicare a politicii de coeziune ar fi trebuit să înceapă în 2014, însă etapa de programare este departe de a fi finalizată: numai câteva programe operaționale (PO) au fost adoptate și, conform celor mai recente informații disponibile, până la sfârșitul acestui an vor fi efectiv adoptate doar 100 de programe. În plus, alocările pentru programele care nu sunt gata pentru a fi adoptate până la 31 decembrie 2014 pot fi păstrate doar prin reincluderea în buget a alocărilor neutilizate din 2014, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul privind cadrul financiar multianual (CFM). Acest lucru presupune însă o revizuire a CFM pe baza unei propuneri a Comisiei, cu acordul Consiliului și aprobarea Parlamentului. Urmarea directă a acestui fapt va fi o întârziere importantă la demararea efectivă a punerii în aplicare a proiectelor. Anul 2014 nu ar trebui însă să fie un an pierdut din punct de vedere al investițiilor finanțate prin cele cinci fonduri structurale și de investiție europene.

1. În lumina celor de mai sus, poate Comisia să indice situația exactă a adoptării PO și a acordurilor de parteneriat, precum și termenul estimat până la începerea punerii în aplicare a acestora?

2. Care sunt principalele probleme întâmpinate și în care state membre?

3. Care este poziția actuală a Comisiei în ceea ce privește situația alocărilor pentru PO cofinanțate de Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și Fondul de coeziune, care nu vor fi adoptate până la sfârșitul anului 2014? De ce nu a fost adusă până acum în atenția Parlamentului problema reincluderii în bugetul din 2015, prin intermediul unei revizuiri a CFM, a sumelor neutilizate în 2014 ? Ce poate fi făcut pentru a se asigura un proces de revizuire fără probleme, care să fie finalizat înainte de 1 mai 2015, astfel cum este prevăzut la articolul 19 din regulamentul privind CFM, pentru a se evita pierderea sumelor neutilizate în 2014? Intenționează Comisia să ia, în acest sens, măsuri pentru a facilita punerea în aplicare a PO?

4. Ce măsuri intenționează să ia noua Comisie în vederea accelerării procesului de programare pentru a se asigura punerea în aplicare cât mai rapidă a PO adoptate, fără a periclita calitatea acestora?

5. Poate Comisia să furnizeze informații referitoare la modul în care situația facturilor neplătite din perioada de programare 2007-2013 influențează adoptarea PO și demararea noii perioade de punere în aplicare?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică - Politica de confidențialitate