Parlamento klausimas - O-000083/2014Parlamento klausimas
O-000083/2014

  Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000083/2014
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Linda McAvan
Vystymosi komiteto vadu

Procedūra : 2014/2853(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000083/2014
Pateikti tekstai :
O-000083/2014 (B8-0041/2014)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Daugiau kaip 165 mln. vaikų iki penkerių metų amžiaus yra nepakankamai maitinami arba serga rachitu ir apie 52 mln. vaikų kenčia nuo labai prastos mitybos. Neprievalgio fizinė ir kognityvinė žala, padaroma per pirmąjį 1000 vaiko gyvenimo dienų, yra neištaisoma ir jos nebegalima išgydyti. Neprievalgis yra ekonominė problema, kuri veikia bendrą visuomenės potencialą, sumažindama ekonominį našumą, asmenų pajamų potencialą ir tautų žmogiškąjį kapitalą. Tačiau neprievalgis dažniausiai yra susijęs su laiku vykdomų ir efektyvių veiksmų trūkumu. Kovos su netinkama mityba programos yra ne tik humanitarinė veikla, bet, visų pirma, pelninga investicija paramos teikėjams, nes visame pasaulyje dėl neprievalgio kyla konfliktai, plinta skurdas ir didėja socialinis nesaugumas.

Pastaraisiais metais padaryta labai didelė pažanga: 2010 m. rugsėjo mėn. dvidešimties šalių vyriausybių vadovai, remiami daugiau kaip šimto partnerių, pradėjo SUN judėjimą (Mitybos gerinimo iniciatyvą).

2012 m. gegužės mėn. Kopenhagos sutarime netinkamos mitybos prevencija nurodyta kaip pagrindinė priemonė, kurios reikia imtis, ir kaip pelningiausia investavimo strategija.

Neseniai parengtame Komisijos komunikate „Išorinės pagalbos priemonės motinų ir vaikų mitybai gerinti. ES politikos programa“ pabrėžiamas poreikis geriau koordinuoti humanitarinę pagalbą ir paramą vystymuisi. Vadovaujantis Pasaulio sveikatos asamblėjos nustatytais tikslais, komunikate, viena vertus, siekiama iki 2025 m. 40 proc. (arba 7 mln.) sumažinti jaunesnių kaip 5 metų sutrikusio vystymosi vaikų skaičių. Kita vertus, numatoma sumažinti ir išlaikyti išsekusių vaikų iki 5 metų amžiaus skaičių, kad jis neviršytų 5 proc. Komunikate rekomenduojama taikyti daugiasektorinį požiūrį, derinant kaimo plėtros, tvaraus žemės ūkio, visuomenės sveikatos, vandens tiekimo ir sanitarijos priemonių, socialinės apsaugos ir švietimo politiką.

1.  Ar Komisija ketina į savo strategiją įtraukti įgyvendinamų priemonių laikotarpio vidurio vertinimą? Jeigu taip ir jeigu reikalinga, ar ji numatė galimybę perskirstyti skirtas lėšas (3,1 mlrd. eurų vadinamiesiems mitybos požiūriu jautriems veiksmams ir 400 mln. eurų – konkretiems mitybai skirtiems veiksmams), kad pasiektų savo tikslus iki 2025 m.?

2.  Komisija numato mitybos klausimus aptarti atitinkamuose tarptautiniuose forumuose. Ar ji tai darydama ketina skatinti veiksmingiau teikti pagalbą, t. y. geriau pagalbą koordinuoti?

Pateikta: 12.11.2014

Perduota: 14.11.2014

Atsakyti iki: 21.11.2014