Postup : 2014/2959(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000085/2014

Předložené texty :

O-000085/2014 (B8-0043/2014)

Rozpravy :

PV 25/11/2014 - 16
CRE 25/11/2014 - 16

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 196kWORD 28k
17. listopadu 2014
O-000085/2014
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000085/2014
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, za skupinu S&D
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, za skupinu ALDE
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, za skupinu Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, za skupinu GUE/NGL
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, za skupinu EFDD

 Předmět: Sumární vyhošťování a návrh na legalizaci rychlého navracení migrantů ve Španělsku
 Odpověď na plenárním zasedání 

Nevládní a mezinárodní organizace v poslední době opakovaně upozorňovaly na to, že ve Španělsku dochází k sumárnímu vyhošťování přistěhovalců a že španělské bezpečnostní složky používají vůči migrantům, kteří se pokoušejí proniknout do španělských měst Ceuta a Melilla v severní Africe, nepřiměřeného násilí. Dne 6. února 2014 zahynulo ve vodách poblíž Ceuty nejméně 15 migrantů poté, co příslušníci španělské civilní gardy stříleli jejich směrem gumové projektily a slzný plyn. Španělské orgány nyní tato úmrtí vyšetřují.

Španělská vláda nyní navrhuje, aby byla přijata změna návrhu zákona o veřejné bezpečnosti, kterým se má novelizovat zákon č. 4/2000 o právech a svobodách cizích státních příslušníků ve Španělsku. Cílem je legalizovat případy rychlého navracení osob ze španělského území bez řádného řízení, které zatím probíhá protiprávně. Bylo by tak možné vyhošťovat nelegální přistěhovalce odhalené na hranicí v Ceutě a Melille, aniž by proběhlo řádné řízení a aniž by tito migranti měli jakékoli procesní záruky.

Komisař pro lidská práva Rady Evropy Nils Muiznieks, Výbor pro lidská práva OSN a řada nevládních organizací působících v oblasti práv migrantů upozorňují na to, že by tak mohlo docházet k sumárnímu, hromadnému vyhošťování migrantů bez jakéhokoli rozdílu, aniž by se tyto osoby mohly účinně bránit. Navržená změna by pravděpodobně byla v rozporu s článkem 13 španělské ústavy a články 18 a 19 Listiny základních práv Evropské unie (právo na azyl resp. ochrana před hromadným vyhošťováním a zásada nenavracení) a odporovala by také mezinárodnímu uprchlickému právu.

Vzhledem k výše uvedenému:

1. Domnívá se Komise, že tato praxe je v souladu s literou či duchem práva EU, včetně Listiny základních práv EU, popř. se společnými evropskými hodnotami?

2. Jaké kroky hodlá Komise učinit v reakci na případy porušování práva, k nimž již došlo?

3. Jaké kroky hodlá Komise učinit, aby k těmto případům nedocházelo v budoucnosti?

4. Domnívá se Komise, že chystaná změna zákona by byla v souladu s právem EU?

5. Má Komise v úmyslu přijímat v této souvislosti nějaká opatření?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí