Procedure : 2014/2959(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000085/2014

Indgivne tekster :

O-000085/2014 (B8-0043/2014)

Forhandlinger :

PV 25/11/2014 - 16
CRE 25/11/2014 - 16

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 10kWORD 27k
17. november 2014
O-000085/2014
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000085/2014
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, for S&D-Gruppen
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, for ALDE-Gruppen
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, for Verts/ALE-Gruppen
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, for GUE/NGL-Gruppen
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, for EFDD-Gruppen

 Om: Summariske udvisninger og den foreslåede lovgivning vedrørende "hot returns" i Spanien
 Besvarelse på plenarmøde 

NGO'er og internationale organisationer har for nylig gentagne gange rapporteret om summariske udvisninger af indvandrere og de spanske retshåndhævende myndigheders overdrevne magtanvendelse over for indvandrere, der forsøger at indrejse i de spanske byer Ceuta og Melilla i Nordafrika. Den 6. februar 2014 døde mindst 15 indvandrere i farvandene ud for Ceuta, efter spanske civilgardister havde affyret gummikugler og tåregas i deres retning. Der pågår i øjeblikket en retslig efterforskning af disse dødsfald i Spanien.

Den spanske centralregering foreslår nu, at der vedtages et ændringsforslag til dens udkast til lov om offentlig sikkerhed, som vil ændre den organiske lov nr. 4/2000 om udlændinges rettigheder og frihedsrettigheder i Spanien for at lovliggøre de såkaldte hot returns (ulovlig udvisning af personer fra spansk territorium, uden at der er gennemført nogen af de nødvendige retsprocedurer vedrørende de pågældende personer). Ændringsforslaget ville tillade udvisning af illegale indvandrere, der opdages på grænsen til Ceuta og Melilla, uden at der gennemføres nogen retsprocedurer eller stilles retssikkerhedsgarantier for de pågældende indvandrere.

Europarådets kommissær for menneskerettigheder, Nils Muiznieks, FN's Menneskerettighedskomité og mange NGO'er, der er aktive på området for indvandreres rettigheder, har udtrykt bekymring over, at dette kan føre til vilkårlig summarisk og kollektiv udvisning af indvandrere, uden at disse har adgang til nogen effektive retsmidler. Ændringsforslaget risikerer at være i modstrid med den spanske forfatnings artikel 13 og med artikel 18 (asylret) og 19 (beskyttelse mod kollektiv udvisning og princippet om non-refoulement) i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt at være i strid med den internationale flygtningeret.

Kommissionen bedes i lyset af ovenstående svare på følgende:

1. Mener Kommissionen, at disse praksisser er i overensstemmelse med bogstav eller ånd i EU-lovgivningen, herunder EU's charter om grundlæggende rettigheder, og/eller de fælles europæiske værdier?

2. Hvilke foranstaltninger påtænker Kommissionen at træffe for at håndtere de overgreb, der allerede har fundet sted?

3. Hvilke foranstaltninger påtænker Kommissionen at træffe for at undgå, at sådanne overgreb sker i fremtiden?

4. Mener Kommissionen, at den planlagte lovgivningsreform ville være i overensstemmelse med EU-lovgivningen?

5. Påtænker Kommissionen at træffe foranstaltninger i denne forbindelse?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik