Διαδικασία : 2014/2959(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000085/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000085/2014 (B8-0043/2014)

Συζήτηση :

PV 25/11/2014 - 16
CRE 25/11/2014 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 203kWORD 31k
17 Νοεμβρίου 2014
O-000085/2014
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000085/2014
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

 Θέμα: Απελάσεις με συνοπτικές διαδικασίες και η προτεινόμενη νομιμοποίηση των "εξαναγκαστικών επιστροφών" στην Ισπανία
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Πρόσφατες επανειλημμένες αναφορές ΜΚΟ και διεθνών οργανισμών κάνουν λόγο για απελάσεις με συνοπτικές διαδικασίες μεταναστών και υπερβολική χρήση βίας εκ μέρους των ισπανικών αρχών επιβολής του νόμου σε βάρος μεταναστών που επιχειρούν να εισέλθουν στις ισπανικές πόλεις Θεούτα και Μελίλια στην Βόρεια Αφρική. Στις 6 Φεβρουαρίου 2014 τουλάχιστον 15 μετανάστες πέθαναν στα ύδατα ανοικτά της Θεούτα μετά από επίθεση της ισπανικής πολιτοφυλακής με πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνες χειροβομβίδες εναντίον τους. Έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα στην Ισπανία για τους θανάτους αυτούς.

Η ισπανική κυβέρνηση προτείνει τώρα να εγκριθεί τροπολογία στο σχέδιο Νόμου για τη Δημόσια Ασφάλεια η οποία θα τροποποιεί τον Οργανικό Νόμο 4/2000 σχετικά με τα δικαιώματα και ελευθερίες των αλλοδαπών στην Ισπανία ούτως ώστε να νομιμοποιηθούν οι «εξαναγκαστικές επιστροφές» (παράνομη απέλαση ατόμων από την ισπανική επικράτεια χωρίς να ακολουθείται καμία από τις απαραίτητες νομοθετικές διαδικασίες σε σχέση με αυτά τα άτομα). Η προτεινόμενη τροπολογία θα επέτρεπε την απέλαση παράνομων μεταναστών που εντοπίζονται στα σύνορα της Θεούτα και της Μελίλλα, χωρίς να προβλέπεται καμία νομική διαδικασία ή δικονομικές εγγυήσεις για τους μετανάστες αυτούς.

Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης Nils Muiznieks, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και πολλές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δικαιωμάτων των μεταναστών έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χωρίς διάκριση, με συνοπτικές διαδικασίες και ομαδική απέλαση μεταναστών χωρίς δικαίωμα πραγματικής προσφυγής για τους μετανάστες αυτούς. Η προτεινόμενη τροπολογία κινδυνεύει να έρθει σε αντίθεση με το Άρθρο 13 του Ισπανικού Συντάγματος και τα Άρθρα 18 (δικαίωμα ασύλου) και 19 (προστασία κατά ομαδικών απελάσεων, και αρχή της μη επαναπροώθησης). του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο περί προσφύγων.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω:

1. Θεωρεί η Επιτροπή ότι αυτές οι πρακτικές συνάδουν με το γράμμα ή με το πνεύμα του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και/ή με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες;

2. Ποια δράση προγραμματίζει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων που έχουν ήδη συμβεί;

3. Ποια δράση προγραμματίζει να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να αποτρέψει τέτοιες παραβιάσεις στο μέλλον;

4. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η προγραμματιζόμενη νομοθετική μεταρρύθμιση θα είναι σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΕ;

5. Σχεδιάζει να αναλάβει κάποια δράση η Επιτροπή στην περίπτωση αυτή;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου