Procedura : 2014/2959(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000085/2014

Teksty złożone :

O-000085/2014 (B8-0043/2014)

Debaty :

PV 25/11/2014 - 16
CRE 25/11/2014 - 16

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 198kWORD 30k
17 listopada 2014
O-000085/2014
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000085/2014
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, w imieniu grupy S&D
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, w imieniu grupy ALDE
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, w imieniu grupy Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, w imieniu grupy GUE/NGL
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD

 Przedmiot: Przyśpieszone wydalenia i proponowana legalizacja natychmiastowych deportacji (ang. "hot returns") w Hiszpanii
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Ostatnio pojawiają się coraz liczniejsze doniesienia ze strony organizacji pozarządowych na temat przyśpieszonych wydaleń migrantów i nadmiernego używania siły przez hiszpańskie organy ścigania w stosunku do migrantów próbujących przedostać się do hiszpańskich miast w Afryce Północnej, Ceuty i Melilli. Dnia 6 lutego 2014 r. co najmniej15 migrantów straciło życie w wodach przybrzeżnych Ceuty po tym, jak hiszpańska Straż Obywatelska wystrzeliła w ich kierunku kule gumowe i gaz łzawiący. Obecnie w Hiszpanii toczy się w sprawie tych ofiar śmiertelnych dochodzenie sądowe.

Rząd Hiszpanii proponuje przyjęcie poprawki do projektu ustawy o bezpieczeństwie publicznym, która znowelizowałaby ustawę organiczną nr 4/2000 o prawach i swobodach obcokrajowców w Hiszpanii, umożliwiającej zalegalizowanie natychmiastowych deportacji (ang. „hot returns”, niezgodnych z prawem wydaleń osób z terytorium Hiszpanii bez przeprowadzenia w stosunku do tych osób żadnych niezbędnych procedur prawnych). Proponowana poprawka pozwoliłaby na wydalanie nielegalnych migrantów, którzy znaleźli się w graniach Ceuty i Melilli, bez objęcia ich jakąkolwiek procedurą prawną czy gwarancjami proceduralnymi.

Komisarz ds. praw człowieka przy Radzie Europy Nils Muiznieks, Komitet Praw Człowieka ONZ oraz wiele organizacji pozarządowych aktywnych w obszarze praw migrantów wyraziło obawy, że może to prowadzić do niekontrolowanych, przyśpieszonych i zbiorowych wydaleń migrantów, nie dając im żadnej możliwości skutecznego odwołania się od takiej decyzji. Proponowana poprawka może być niezgodna z art. 13 hiszpańskiej Konstytucji oraz naruszać art. 18 (prawo do azylu) i art. 19 (ochrona przed zbiorowym wydalaniem i zasada non-refoulement) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, jak i międzynarodowe prawo uchodźcze.

Zwracamy się w związku z tym z pytaniami:

1. Czy Komisja uważa, że opisane praktyki są spójne z literą lub duchem prawa UE, w tym z Kartą praw podstawowych UE lub wspólnymi wartościami europejskimi?

2. Jakie działania Komisja planuje podjąć w sprawie nadużyć, które już miały miejsce?

3. Jakie działania Komisja planuje podjąć w sprawie zapobieżenia tego rodzaju nadużyciom w przyszłości?

4. Czy Komisja uważa, że wspomniana planowana reforma prawna będzie zgodna z prawem UE?

5. Czy Komisja zamierza podjąć jakieś działania w tej sprawie?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności