Parlamentarno vprašanje - O-000085/2014Parlamentarno vprašanje
O-000085/2014

Izgoni po hitrem postopku in predlagana zakonodaja za takojšnje vrnitve v Španiji

Vprašanje za ustni odgovor O-000085/2014
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, v imenu skupine S&D
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, v imenu skupine ALDE
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, v imenu skupine Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, v imenu skupine GUE/NGL
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, v imenu skupine EFDD

Postopek : 2014/2959(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000085/2014
Predložena besedila :
O-000085/2014 (B8-0043/2014)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Nevladne in mednarodne organizacije so v zadnjem času pogosto poročajo o hitrih izgonih migrantov in o tem, da organi pregona na migrantih, ki poskušajo vstopiti v španski mesti Ceuta in Melilla v Severni Afriki, uporabljajo prekomerno silo. 6. februarja 2014 je v vodah blizu Ceute umrlo vsaj 15 migrantov, potem ko so pripadniki španske civilne straže vanje izstrelili gumijaste naboje in solzivec. V Španiji trenutno poteka sodna preiskava teh primerov smrti.

Španska vlada sedaj predlaga spremembo osnutka zakona o javni varnosti, s katero bi spremenili sistemski zakon 4/2000 o pravicah in svoboščinah tujcev v Španiji, in sicer tako, da bi uzakonili hitre vrnitve (nezakoniti izgon oseb iz španskega ozemlja, ne da bi bili v zvezi s tem opravljeni vsi potrebni zakonski postopki). Predlagana sprememba bi omogočila izgon nezakonitih migrantov, opaženih na meji Celte in Melille, ne da bi bili deležni sodne obravnave ali postopkovnih jamstev.

Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muiznieks, Odbor ZN za človekove pravice in številne nevladne organizacije, dejavne na področju prava migrantov, so izrazili zaskrbljenost, da bi to lahko privedlo do vsesplošnih hitrih in kolektivnih izgonov migrantov, ne da bi ti imeli dostop do učinkovitih pravnih sredstev. Predlagana sprememba bi lahko bila v nasprotju s členom 13 španske ustave in členoma 18 (pravica do azila) in 19 (varstvo pred kolektivnim izgonom in načelo nevračanja) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, pa tudi z mednarodnim begunskim pravom.

Zato sprašujemo:

1. Ali Komisija meni, da je takšna praksa skladna z besedilom ali namenom zakonodaje EU, vključno z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ter/ali skupnimi evropskimi vrednotami?

2. Kako namerava Komisija obravnavati zlorabe, ki so se že zgodile?

3. Kako namerava Komisija preprečiti ponovne tovrstne zlorabe?

4. Ali Komisija meni, da bo načrtovana reforma zakonodaje skladna z zakonodajo EU?

5. Ali namerava Komisija v zvezi s tem ukrepati?