Парламентарен въпрос - O-000087/2014Парламентарен въпрос
O-000087/2014

  Завод за производство на стомана Ачаи Спечали Терни (Acciai Speciali Terni) в Италия

  20.11.2014

  Въпрос с искане за устен отговор O-000087/2014
  до Комисията
  Член 128 от Правилника за дейността
  Antonio Tajani, от името на групата PPE

  През април 2012 г. финландската група Отокумпу (Outokumpu) обяви своето намерение да придобие дружеството Иноксум (Inoxum) – производител на неръждаема стомана, подразделение на ТисенКруп (ThyssenKrupp), част от което беше заводът за производство на неръждаема стомана в Терни – Ачаи Спечали Терни (АСТ). В рамките на сделката ТисенКруп трябваше да придобие в замяна 29,9 % от акциите в Отокумпу.

  През ноември 2012 г. Комисията одобри покупката на Иноксум при условие, че Ачаи Спечали Терни бъде продаден заедно с някои дистрибуционни обекти, за да се запази конкуренцията на пазара на ЕИО за студено валцована неръждаема стомана. Това трябваше да се случи преди май 2013 г., но въпреки това срокът беше удължен два пъти.

  Най-накрая през януари 2014 г. ТисенКруп (ТК) излезе с предложение да придобие АСТ. В процеса на покупката ТК предостави гаранции и представи бизнес план, от който се виждаше, че АСТ ще бъде развит като силен и достоен за доверие конкурент на участниците на пазара на продукти от студено валцована неръждаема стомана. Въпреки това през юли 2014 г. беше представен стопански план за АСТ, който води до съкращаване на около 550 работни места и намаляване на разходите със 100 милиона евро, както и затварянето на една от двете пещи за горещо валцоване до 2015/2016 г.

  На 4 ноември 2014 г. делегация, начело със заместник-председателите на ЕП Таяни и Сасоли и включваща представители на профсъюзите от завода за стомана, председателя на регион Умбрия и кмета на Терни, се срещна с кабинета на Маргрете Вестегер, член на Комисията, отговарящ за конкуренцията, за да обсъди този въпрос.

  Подходът се срещна със силна критика, тъй като в процеса на изработване на стоманата, качеството на студено валцования продукт зависи до голяма степен от качеството на горещо валцованите продукти. АСТ е интегриран обект, в който се осъществяват и двата процеса; във връзка с това намаляването на производството на горещо валцовани продукти ще се отрази отрицателно на качеството на крайния продукт и във връзка с това ще намали конкурентоспособността на завода като цяло.

  От това следва, че решението на ТК не съответства на предоставените гаранции в процеса на покупката.

  Комисията може ли да каже какви действия е предприела след посещението на заместник-председателите на ЕП на 4 ноември 2014 г?

  Комисията може ли да посочи кои фондове и инструменти на политиката на ЕС са били мобилизирани с цел да се облекчи социалната цена на приспособяването и да се гарантира, че съответните умения се запазват и развиват с цел бъдещата конкурентоспособност на сектора?

  Комисията може ли да каже дали е била задействана междуведомствената работна група за случаи на преструктуриране, както поискаха профсъюзите, Европейския парламент и правителството на Италия?