Parlamentní otázky
PDF 190kWORD 29k
20. listopadu 2014
O-000087/2014
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000087/2014
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Antonio Tajani, za skupinu PPE

 Předmět: Ocelárna Acciai Speciali Terni (AST) v Itálii

V dubnu 2012 oznámila finská skupina Outukumpu záměr zakoupit výrobce nerezavějící oceli Inoxum, divizi Thyssen Krupp (TK), jehož částí byl výrobní závod na nerezavějící ocel v Terni (Itálie), AST. Na základě smlouvy měla TK na oplátku získat 29,9 % akcií Outukumpu.

Komise v listopadu 2012 schválila nabytí firmy Inoxum pod podmínkou, že AST a některé distribuční prostředky z ní budou vyňaty tak, aby byla zajištěna hospodářská soutěž na trhu EHP s nerezavějící ocelí válcovanou za studena. To se mělo stát do května 2013: nicméně termín byl dvakrát prodloužen.

Nakonec v lednu 2014 podala TK návrh na získání AST. V průběhu procesu vynětí poskytla TK záruky a představila obchodní plán, který prokazoval, že bude rozvíjet AST jako silného a důvěryhodného konkurenta subjektům působícím na trhu s výrobky z nerezavějící oceli válcované za studena. Přesto TK představila v červenci 2014 průmyslový plán pro AST, který zahrnuje zrušení přibližně 550 pracovních míst, snížení nákladů o 100 miliónů EUR a uzavření jedné ze dvou pecí na válcování za tepla do roku 2015–2016.

Dne 4. listopadu 2014 se sešla delegace, která byla vedena místopředsedy EP Tajanim a Sassolim a zahrnovala také zástupce odborů z ocelářského závodu, prezidenta regionu Umbrie a starostu města Terni, s „kabinetem“ Margrethe Vestagerové, komisařky zodpovědné za hospodářskou soutěž, aby prodiskutovali tuto záležitost.

Výše zmíněný přístup je velmi diskutabilní, neboť v procesu výroby oceli kvalita výrobku válcovaného za studena ve značné míře závisí na kvalitě výrobků válcovaných za tepla. AST je integrovaný závod, kde se provádějí oba postupy; omezení produkce výrobků válcovaných za tepla bude tedy mít negativní dopad na kvalitu konečného výrobku, a tudíž sníží celkovou konkurenceschopnost tohoto závodu.

Z toho vyplývá, že rozhodnutí TK není v souladu se zárukami, které poskytla během procesu vynětí.

Může Komise sdělit, jaké kroky podnikla od návštěvy místopředsedů EP dne 4. listopadu 2014?

Může Komise sdělit, které fondy EU a nástroje politiky byly aktivovány ke zmírnění sociálních nákladů přizpůsobení a k zajištění toho, aby byly příslušné dovednosti uchovány a rozvíjeny pro budoucí konkurenceschopnost tohoto průmyslového odvětví?

Může Komise sdělit, zda byla aktivována meziútvarová pracovní skupina pro případy restrukturalizace tak, jak o to žádaly odbory, Evropský parlament a italská vláda?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí