Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 26k
20. november 2014
O-000087/2014
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000087/2014
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Antonio Tajani, for PPE-Gruppen

 Om: Stålværket Acciai Speciali Terni (AST) i Italien

I april 2012 annoncerede den finske koncern Outukumpu sin hensigt om at erhverve en producent af rustfrit stål, Inoxum, der er en del af ThyssenKrupp (TK), som den rustfri stålproduktion i Terni (Italien), AST, var en del af. Ifølge aftalen ville TK til gengæld erhverve 29,9 % af aktierne i Outukumpu.

I november 2012 godkendte Kommissionen overtagelsen af Inoxum under betingelse af, at AST ville blive afhændet sammen med visse distributionsfaciliteter med henblik på at bevare konkurrencen på EØS-markedet for koldvalset rustfrit stål. Dette skulle ske inden maj 2013, men fristen blev forlænget to gange.

I januar 2014 udsendte TK endelig sit forslag om at erhverve AST. I løbet af frasalgsprocessen gav selskabet tilsagn om og præsenterede en forretningsplan, der viste, at det ville udvikle AST som en stærk og troværdig konkurrent til aktørerne på markedet for produkter af koldvalset rustfrit stål. Ikke desto mindre blev der i juli 2014 fremlagt en industriel plan for AST, som indebærer tabet af omkring 550 arbejdspladser og reducering af udgifterne med 100 mio. EUR, samt lukning af en af de to ovne til varmvalsning i 2015/2016.

Den 4. november 2014 mødtes en delegation ledet af EP's næstformænd Tajani og Sassoli med deltagelse af repræsentanter for fagforeningerne på stålværket, formanden for regionen Umbrien og borgmesteren i Terni med Margrethe Vestagers (kommissæren med ansvar for konkurrence) kabinet for at drøfte dette spørgsmål.

Fremgangsmåden er stærkt anfægtet, da kvaliteten af det koldvalsede produkt i høj grad afhænger af kvaliteten af de varmvalsede produkter. AST er et integreret værk, hvor begge processer finder sted, og reduktion i produktionen af varmvalsede produkter vil have en negativ indvirkning på kvaliteten af det endelige produkt og således forringe anlæggets samlede konkurrenceevne.

Heraf følger, at TK's beslutning ikke er i overensstemmelse med de tilsagn, der er afgivet i forbindelse med frasalgsprocessen.

Kan Kommissionen oplyse, hvilke foranstaltninger den har truffet, siden EP's næstformænd besøgte værket den 4. november 2014?

Kan Kommissionen oplyse, hvilke EU-midler og politiske instrumenter der er mobiliseret for at afbøde de sociale omkostninger ved tilpasning og sikre, at de relevante kompetencer bevares og udvikles af hensyn til industriens fremtidige konkurrenceevne?

Kan Kommissionen oplyse, om den tværtjenstlige taskforce til omstruktureringer er blevet aktiveret, som ønsket af fagforeningerne, Europa-Parlamentet og den italienske regering?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik