Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 196kWORD 29k
20 Νοεμβρίου 2014
O-000087/2014
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000087/2014
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Antonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

 Θέμα: Χαλυβουργία Acciai Speciali Terni (AST) στην Ιταλία

Τον Απρίλιο του 2012, ο φινλανδικός όμιλος Outukumpu ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αγοράσει την εταιρεία παραγωγής ανοξείδωτου χάλυβα Inοxum, τμήμα της ThyssenKrupp (TK), στο οποίο ανήκε η μονάδα παραγωγής ανοξείδωτου χάλυβα AST στο Terni της Ιταλίας. H συμφωνία προέβλεπε ότι η TK θα αποκτούσε ως αντάλλαγμα το 29,9% των μετοχών του ομίλου Outukumpu.

Τον Νοέμβριο του 2012, η Επιτροπή ενέκρινε την αγορά της Inοxum, θέτοντας ως όρο την απόσπαση της μονάδας AST και ορισμένων εγκαταστάσεων διανομής, ούτως ώστε να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά ανοξείδωτου χάλυβα ψυχρής έλασης του ΕOX. Τούτο προβλεπόταν να συμβεί πριν από τον Mάιο 2013· ωστόσο, η προθεσμία παρατάθηκε δύο φορές.

Τέλος, τον Ιανουάριο του 2014, η TK εξέδωσε την πρόταση της για αγορά της AST. Kατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόσπασης, η TK παρέσχε διαβεβαιώσεις και παρουσίασε επιχειρηματικό σχέδιο, στο οποίο φαινόταν ότι θα ανέπτυσσε την AST, ούτως ώστε να εξελιχθεί σε ισχυρό και αξιόπιστο ανταγωνιστή των παραγόντων της αγοράς προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2014, παρουσιάστηκε βιομηχανικό σχέδιο για την AST, το οποίο προβλέπει την κατάργηση 550 περίπου θέσεων απασχόλησης και την μείωση των δαπανών κατά 100 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και την παύση λειτουργίας μιας από τις δύο υψικάμινους θερμής έλασης έως το 2015/2016.

Στις 4 Nοεμβρίου 2014, αντιπροσωπεία με επικεφαλής τους Aντιπρόεδρους του ΕK Antοniο Tajani και Daνid-Maria Sassοli, στην οποία συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο εργοστάσιο χαλυβουργίας, ο Πρόεδρος της περιφέρειας της Ούμπρια και ο δήμαρχος του Terni, πραγματοποίησαν συνάντηση με το γραφείο της αρμόδιας για τον ανταγωνισμό Επιτρόπου Margrethe Vestager για να συζητήσουν σχετικά με αυτό το ζήτημα.

H προσέγγιση αμφισβητείται έντονα, δεδομένου ότι στην διαδικασία παραγωγής χάλυβα, η ποιότητα του προϊόντος ψυχρής έλασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των προϊόντων θερμής έλασης. H AST είναι ενοποιημένη μονάδα στην οποία λαμβάνουν χώρα αμφότερες οι διαδικασίες· κατά συνέπεια, η μείωση της παραγωγής προϊόντων θερμής έλασης θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του τελικού προϊόντος, με αποτέλεσμα να μειωθεί η συνολική ανταγωνιστικότητα της μονάδας.

Επομένως, η απόφαση της TK δεν συνάδει με τις διαβεβαιώσεις που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόσπασης.

Mπορεί η Επιτροπή να δηλώσει σε ποιες ενέργειες προέβη μετά την επίσκεψη των Aντιπροέδρων του ΕK στις 4 Nοεμβρίου 2014;

Mπορεί η Επιτροπή να δηλώσει ποια κονδύλια και μέσα πολιτικής της ΕΕ κινητοποιήθηκαν για να ελαφρυνθεί το κοινωνικό κόστος της προσαρμογής και να εξασφαλιστεί ότι οι σχετικές δεξιότητες θα διατηρηθούν και θα αναπτυχθούν προς όφελος της μελλοντικής ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας;

Mπορεί η Επιτροπή να δηλώσει εάν ενεργοποιήθηκε η διϋπηρεσιακή ομάδα εργασίας για τις περιπτώσεις αναδιάρθρωσης, όπως ζήτησαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο και η ιταλική κυβέρνηση;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου