Parlamentné otázky
PDF 109kWORD 29k
20. novembra 2014
O-000087/2014
Otázka na ústne zodpovedanie O-000087/2014
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Antonio Tajani, v mene skupiny PPE

 Vec: Oceliareň Acciai Speciali Terni (AST) v Taliansku

V apríli 2012 fínska skupina Outukumpu oznámila svoj záujem získať výrobcu nehrdzavejúcej ocele Inoxum, divíziu spoločnosti ThyssenKrupp (TK), ktorej súčasťou bol aj pracovisko na výrobu nehrdzavejúcej ocele AST v Terni (Taliansko). Na základe dohody mala spoločnosť TK ako odplatu získať 29,9 % akcií Outukumpu.

V novembri 2012 Komisia schválila získanie Inoxum pod podmienkou, že AST a niektoré distribučné zariadenia budú rozdelené, aby bola zachovaná konkurencia na trhu s nehrdzavejúcou oceľou valcovanou za studena v Európskom hospodárskom priestore. To sa malo stať do mája 2013, no lehota bola dvakrát predĺžená.

V januári 2014 TK predložila svoj návrh na získanie AST. V procese delenia spoločnosť poskytla záruky a predložila obchodný plán, ktorý preukázal, že by AST rozvíjala ako silného a dôveryhodného konkurenta pre ostatných aktérov na trhu s výrobkami z ocele valcovanej za studena. V júli 2014 však bol predstavený priemyselný plán pre AST, ktorý zahŕňa odstránenie približne 550 pracovných miest a zníženie výdavkov o 100 miliónov EUR, ako aj zatvorenie jedného z dvoch pecí na valcovanie za horúca do rokov 2015/2016.

4. novembra 2014 sa delegácia pod vedením podpredsedov EP Tajaniho a Sassoliho, ktorej členmi boli aj zástupcovia odborových organizácií oceliarne, predseda regiónu Umbria a starosta Terni, stretla so zástupcami kancelárie komisárky zodpovednej za konkurenciu Margarethy Vestagerovej, aby o tejto otázke rokovali.

Spomínaný prístup je výrazne spochybňovaný, pretože pri výrobe ocele závisí kvalita výrobkov valcovaných za studena vo veľkej miere od kvality výrobkov valcovaných za horúca. AST je integrované pracovisko, kde sa vykonávajú obidva procesy, preto bude obmedzenie výroby výrobkov valcovaných za horúca negatívne ovplyvňovať kvalitu koncového výrobku a tak zníži celkovú konkurencieschopnosť továrne.

Z toho vyplýva, že rozhodnutie TK nie je v súlade so zárukami, ktoré boli poskytnuté v procese delenia.

Môže Komisia uviesť, aké kroky podnikla od návštevy podpredsedov EP 4. novembra 2014?

Môže Komisia uviesť, aké spôsoby financovania EÚ a aké politické nástroje boli zmobilizované na vyrovnanie sociálnych nákladov zmeny a zabezpečenie toho, aby sa udržali a rozvíjali potrebné zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopnosti tohto priemyslu?

Môže Komisia uviesť, či bola zvolaná zvláštna pracovná skupina zložená zo zástupcov viacerých útvarov, ako požadovali odborové organizácie, Európsky parlament a talianska vláda?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia