Parlamentin kysymys - O-000089/2014Parlamentin kysymys
O-000089/2014

    EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen

  Suullisesti vastattava kysymys O-000089/2014
  neuvostolle
  työjärjestyksen 128 artikla
  Claude Moraes
  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

  Menettely : 2014/2918(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-000089/2014
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-000089/2014 (B8-0044/2014)
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Komissio antoi 20. kesäkuuta 2014 lopullisen kertomuksen Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanosta vuosina 2010–2014. Kertomuksen avulla oli myös tarkoitus panna alulle kauden 2015–2019 uuden sisäisen turvallisuuden strategian piirteitä ja prioriteetteja koskeva poliittinen keskustelu sekä kuulemiset.

  1.  Voiko neuvosto kertoa, millaisia uuden sisäisen turvallisuuden strategian tärkeimpien tavoitteiden ja toimien pitäisi sen mielestä olla?

  2.  Voiko neuvosto kertoa, millaista aikataulua se on suunnitellut uuden sisäisen turvallisuuden strategian hyväksymiselle ja miten se aikoo huomioon ottaa parlamentin panoksen?

  Jätetty: 20.11.2014

  Välitetty: 21.11.2014

  Määräaika: 12.12.2014