Parlementaire vraag - O-000089/2014Parlementaire vraag
O-000089/2014

Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000089/2014
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Claude Moraes, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Procedure : 2014/2918(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000089/2014
Ingediende teksten :
O-000089/2014 (B8-0044/2014)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Op 20 juni 2014 heeft de Commissie het definitieve verslag betreffende de tenuitvoerlegging van de interneveiligheidsstrategie van de EU voor de periode 2010-2014 vastgesteld. Het verslag was tevens bedoeld als startpunt van een beleidsdiscussie en een raadpleging over de onderdelen en prioriteiten van de nieuwe interneveiligheidsstrategie voor de periode 2015-2019.

1. Kan de Raad aangeven wat, zijns inziens, de belangrijkste prioriteiten en actiepunten van de nieuwe interneveiligheidsstrategie zouden moeten zijn?

2. Kan de Raad aangeven welk tijdschema de Raad in gedachte heeft voor de vaststelling van de nieuwe interneveiligheidsstrategie en hoe de Raad voornemens is rekening te houden met de inbreng van het Europees Parlement?