Parlamentarno vprašanje - O-000089/2014Parlamentarno vprašanje
O-000089/2014

    Obnova strategije notranje varnosti za EU

  Vprašanje za ustni odgovor O-000089/2014
  za Svet
  Člen 128 poslovnika
  Claude Moraes
  v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

  Postopek : 2014/2918(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-000089/2014
  Predložena besedila :
  O-000089/2014 (B8-0044/2014)
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  Komisija je 20. junija 2014 sprejela končno poročilo o izvajanju strategije notranje varnosti za Evropsko unijo v obdobju 2010–2014. Namen tega poročila je bil tudi sprožiti strateško razpravo in posvetovanje o značilnostih in prednostnih nalogah nove strategije notranje varnosti za obdobje 2015–2019.

  1.  Ali lahko Svet navede, katere bi morale biti po njegovem mnenju glavne prednostne naloge in ukrepi nove strategije notranje varnosti?

  2.  Ali lahko Svet pove, v kakšnem časovnem okviru namerava sprejeti novo strategijo notranje varnosti in kako namerava upoštevati prispevke Parlamenta?

  Vloženo: 20.11.2014

  Posredovano: 21.11.2014

  Rok za odgovor: 12.12.2014