Förfarande : 2014/2918(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000089/2014

Ingivna texter :

O-000089/2014 (B8-0044/2014)

Debatter :

PV 16/12/2014 - 18
CRE 16/12/2014 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 98kWORD 24k
20 november 2014
O-000089/2014
Fråga för muntligt besvarande O-000089/2014
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Claude Moraes, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 Angående: Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet
 Svar i kammaren 

Den 20 juni 2014 antog kommissionen slutrapporten om genomförandet av strategin för inre säkerhet i Europeiska unionen 2010–2014. Rapporten var bland annat tänkt som en startpunkt för politiska diskussioner och samråd om grunddragen och prioriteringarna för den nya strategin för inre säkerhet för perioden 2015–2019.

1. Vilka bör, enligt rådets uppfattning, de viktigaste prioriteringarna och åtgärderna i den nya strategin för inre säkerhet vara?

2. Kan rådet ange vilken tidtabell det planerar inför antagandet av den nya strategin för inre säkerhet för perioden 2015–2019 och hur det avser att beakta parlamentets synpunkter?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy