Parlementaire vragen
PDF 104kWORD 25k
17 december 2014
O-000099/2014
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000099/2014
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie

 Betreft: De toekomst van Frontex

Ten gevolge van de steeds toenemende migratiedruk komt een toenemend aantal taken af op het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex). Deze taken vloeien onder meer voort uit de onlangs vastgestelde Verordening (EU) nr. 656/2014 betreffende zoek- en reddingstaken in het kader van gezamenlijke operaties en Verordening (EU) nr. 1052/2013 tot instelling van het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur). Frontex is nauw betrokken bij gezamenlijke grensbeheersoperaties en moet in het kader daarvan zoek- en reddingstaken uitvoeren in overeenstemming met het EU-recht. Een van de taken van Frontex is het coördineren van de gezamenlijke operatie "Triton", die volledig operationeel is sinds 1 november 2014. Het is echter onduidelijk welke bijdragen de lidstaten in de toekomst zullen leveren. De Raad wordt verzocht antwoord te geven op de volgende vragen:

– Wat zijn de nieuwe uitdagingen voor Frontex? Welke middelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Frontex - in een tijd die gekenmerkt wordt door een uitzonderlijk hoge migratiedruk - zijn taken naar behoren kan uitvoeren? Is Frontex in staat met de thans beschikbare middelen zijn taken uit te voeren, waaronder mogelijke nieuwe verzoeken om ondersteuning van lidstaten waar momenteel nog geen operaties worden uitgevoerd? Zijn de thans beschikbare financiële en personele middelen toereikend voor de uitvoering van de taken?

– Welke ondersteuning zou Frontex geboden kunnen worden om ervoor te zorgen dat het agentschap beter in staat is zijn taken uit te voeren? Moet de rol van Frontex aan de lucht-, land- en zeegrenzen van de EU nauwkeuriger worden omschreven? Wat zijn de strategische prioriteiten van Frontex?

– Zijn de bijdragen van de lidstaten voldoende? Zijn er plannen voor bijdragen op de lange termijn? Worden de gezamenlijke operaties in voldoende mate door de lidstaten ondersteund? Welke problemen hebben zich voorgedaan in de samenwerking tussen Frontex en de lidstaten? Hoe kan open en transparante medewerking door de lidstaten worden gewaarborgd?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid