Parlamentarna pitanja
PDFWORD
17. prosinca 2014.
O-000100/2014
Pitanje za usmeni odgovor O-000100/2014
upućeno Komisiji
članak 128
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, u ime Kluba PPE

 Predmet: Put naprijed za Frontex

Dok migracijski pritisak i dalje raste, Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) prinuđena je preuzeti sve veći broj zadaća, uključujući one koje su proizašle iz nedavno usvojene Uredbe (EU) br. 656/2014 kojom se uređuje traganje i spašavanje u zajedničkim operacijama i Uredbe (EU) br. 1052/2013 o uspostavi Europskog sustava nadzora granica (Eurosur). Frontex je usko uključen u zajedničke operacije upravljanja granicama, koje obuhvaćaju obvezu traganja i spašavanja u skladu sa zakonodavstvom EU-a. Jedna od zadaća Frontexa odnosi se na zajedničku operaciju „Triton” kojom on koordinira i koja je postala potpuno operativna 1. studenog 2014. godine. Međutim, nejasno je kakve će doprinose u budućnosti davati države članice. Od Komisije se traži da odgovori na sljedeće:

– S kojim se novim izazovima suočava Frontex? Kolika su sredstva potrebna da bi Frontex funkcionirao pravilno u ovo vrijeme iznimno velikog migracijskog pritiska? Je li Frontex u stanju izvršavati svoje zadaće uz trenutačno raspoloživa sredstva, pa i u pogledu mogućih novih zahtjeva za pomoć iz država članica u kojima se trenutačno ne provodi nijedna operacija? Odgovaraju li raspoloživa proračunska sredstva i ljudski kadar zadaćama?

– Kakvu potporu Frontex treba da bi bolje izvršavao svoje zadaće? Treba li jasnije odrediti ulogu Frontexa na zračnim, kopnenim i morskim granicama EU-a? Koji su njegovi strateški prioriteti?

– Jesu li doprinosi država članica dovoljni? Postoje li ikakvi dugoročni planovi za doprinose? Podupiru li države članice zajedničke operacije u potrebnoj mjeri? S kojim se teškoćama Frontex susreće u suradnji s državama članicama i kako se može jamčiti otvorena i transparentna suradnja država članica?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti