Procedure : 2014/2972(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000001/2015

Ingediende teksten :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Debatten :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 25k
20 januari 2015
O-000001/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000001/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, namens de Commissie juridische zaken

 Betreft: Deskundigengroep van de Commissie inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten
 Antwoord plenaire 

Verordening (EU) nr. 386/2012 belast het Harmonisatiebureau voor de interne markt (BHIM) met een aantal taken met als doel bepaalde activiteiten te faciliteren en te ondersteunen in de strijd tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten. Bij de uitvoering van deze taken moet het BHIM de organisatie en ondersteuning van bijeenkomsten van deskundigen verzorgen, die bijeenkomen onder de naam "waarnemingscentrum". Het BHIM moet ook overleggen en samenwerken met andere autoriteiten op nationaal, Europees en waar nodig internationaal niveau, synergie creëren met de door die autoriteiten uitgevoerde werkzaamheden en doublures vermijden.

Bij besluit C(2014)6449 van de Commissie van 16 september 2014 werd, zoals bepaald in het EU-actieplan inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, een deskundigengroep inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten opgericht. Een aantal taken van deze deskundigengroep komt overeen met de taken van het waarnemingscentrum, met name als het gaat om samenwerking tussen de lidstaten en de uitwisseling van beproefde methoden.

1. Kan de Commissie aangeven in hoeverre de taakomschrijving van het waarnemingscentrum en die van de deskundigengroep inzake intellectuele-eigendomsrechten van elkaar verschillen? Kan de Commissie in detail toelichten welke meerwaarde de deskundigengroep biedt naast hetgeen het waarnemingscentrum al doet?

2. Kan de Commissie, gelet op het feit dat de oprichting van deze groep financiële consequenties heeft, garanderen dat er geen sprake is van overlappende taken en onnodige uitgaven, in strijd met het streven naar een efficiënte besteding van middelen?

3. Kan de Commissie bevestigen dat het Parlement zal worden uitgenodigd deskundigen te sturen die de vergaderingen als waarnemer mogen bijwonen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid