Procedura : 2014/2972(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000001/2015

Teksty złożone :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Debaty :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 190kWORD 27k
20 stycznia 2015
O-000001/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000001/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, w imieniu Komisji Prawna

 Przedmiot: Grupa ekspertów Komisji Europejskiej ds. egzekwowania praw własności intelektualnej
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Rozporządzeniem (UE) nr 386/2012 powierzono Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) różne zadania mające na celu ułatwianie i wspieranie działań, których celem jest zwalczanie przypadków naruszania praw własności intelektualnej. Podczas wykonywania tych zadań UHRW ma organizować i wspierać spotkania ekspertów w ramach obserwatorium oraz nimi zarządzać. UHRW miał także zasięgać opinii innych organów na szczeblu krajowym, europejskim i, tam gdzie stosowne, międzynarodowym, oraz współpracować z nimi, tworzyć synergię z działaniami przez nie wykonywanymi i zapobiegać ich dublowaniu.

Jak przewidziano w planie działań UE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej decyzją Komisji C(2014)6449 z dnia 16 września 2014 r. powołano grupę ekspertów ds. egzekwowania praw własności intelektualnej. Niektóre z jej zadań przypominają zadania powierzone obserwatorium, zwłaszcza jeśli chodzi o współpracę między państwami członkowskimi i Komisją oraz wymianę najlepszych praktyk.

1. Czy Komisja może wyjaśnić różnice między zadaniami powierzonymi obserwatorium i zadaniami grupy ekspertów ds. egzekwowania praw własności intelektualnej? Czy mogłaby ona w szczególności wyjaśnić jaką wartość dodaną wnosi grupa ekspertów w porównaniu do tego co oferuje już obserwatorium?

2. Zważywszy, że utworzenie grupy pociągnie za sobą pewne koszty, czy Komisja gwarantuje, że zadania nie będą dublowane, a więc że nie powstaną zbędne wydatki stojące w sprzeczności z celem, jakim jest racjonalizacja zasobów?

3. Czy Komisja może potwierdzić, że Parlament zostanie zaproszony do wysłania ekspertów na spotkania grupy w charakterze obserwatorów?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności