Процедура : 2014/2987(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000002/2015

Внесени текстове :

O-000002/2015 (B8-0103/2015)

Разисквания :

PV 10/02/2015 - 5
CRE 10/02/2015 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 189kWORD 27k
22 януари 2015 г.
O-000002/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000002/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Marita Ulvskog, от името на Комисия по заетост и социални въпроси

 Относно: Насърчаване на финансовото участие на работниците и служителите
 Отговор по време на пленарно заседание 

В своя резолюция от 2014 г. Парламентът призова Комисията да направи оценка на потенциалните политически инициативи, с които да се намалят пречките пред схемите за презграничното финансово участие на работниците и служителите (ФУРС), и да предостави информация и да повиши осведомеността по този въпрос, тъй като много европейски работници и служители и работодатели, и по-специално МСП, понастоящем не разполагат с информация относно правната и финансовата уредба относно схемите за ФУРС.

В неотдавнашно проучване на Комисията се препоръчва да се следва „план от пет точки“ за насърчаване на схемите за дялово участие на работниците и служителите (ДУРС).

Прилагането на подобни политики обаче включва значителни предизвикателства и съществуват рискове за засегнатите работници и служители.

1. По какъв начин Комисията възнамерява да насърчава финансовото участие на работниците и служителите в контекста на резолюцията на Парламента и какви са поуките от последния пилотен проект?

2. По какъв начин Комисията възнамерява да гарантира спазването на принципите, посочени в препоръката на Съвета от 1992 г., т.е. без замяна на възнагражденията, без дискриминация и без конфликт с участието във вземането на решения?

3. По какъв начин Комисията възнамерява да популяризира най-добрите практики за схемите за дялово участие на работниците и служителите?

4. По какъв начин Комисията планира да гарантира участието на работниците и служителите и включването на представителите на работниците и служителите в планирането и изпълнението на такива схеми?

5. Комисията възнамерява ли да разработи модели на стратегическа собственост по отношение на акциите на работниците и служителите в схемите за ДУРС, за да може да обслужи дългосрочните интереси на дружествата и на техните работници и служители?

6. Какви мерки следва да бъдат предприети, за да се защитят инвестираните в дадено дружество спестявания на работниците и служителите в случай на криза или несъстоятелност на дружеството, за да може да се избегне двойният риск работниците и служителите да изгубят едновременно своето работно място (доходи) и спестявания?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност