Postup : 2014/2987(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000002/2015

Předložené texty :

O-000002/2015 (B8-0103/2015)

Rozpravy :

PV 10/02/2015 - 5
CRE 10/02/2015 - 5

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 187kWORD 27k
22. ledna 2015
O-000002/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000002/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Marita Ulvskog, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

 Předmět: Podpora finanční účasti zaměstnanců
 Odpověď na plenárním zasedání 

Ve svém usnesení z roku 2014 Parlament vyzval Komisi, aby zvážila možné politické iniciativy, které by se zaměřily na snižování překážek pro přeshraniční programy finanční účasti zaměstnanců, a aby poskytla informace a zvýšila povědomí o této otázce, neboť mnozí evropští zaměstnanci a zaměstnavatelé, především MSP, v současnosti nemají informace o právním a finančním rámci, který se vztahuje na programy finanční účasti zaměstnanců.

Nedávno vypracovaná studie Komise obsahuje pětibodový plán na podporu zaměstnaneckého podílového vlastnictví.

Provádění takovýchto politik však s sebou nese závažné otázky a pro zúčastněné zaměstnance existují určitá rizika.

1. Jakým způsobem hodlá Komise s ohledem na usnesení Parlamentu podporovat finanční účast zaměstnanců a jaké jsou zkušenosti získané při provádění nedávného pilotního projektu?

2. Jakým způsobem hodlá Komise zajistit dodržení zásad, které byly stanoveny v roce 1992 v doporučení Rady, např. žádné náhrady platu, žádná diskriminace a žádný konflikt s podílením se na rozhodování?

3. Jak hodlá Komise prosazovat osvědčené postupy v oblasti programů zaměstnaneckého podílového vlastnictví?

4. Jakým způsobem hodlá Komise zajistit účast zaměstnanců a zapojení jejich zástupců do plánování a provádění takovýchto programů?

5. Má Komise v úmyslu vyvinout modely strategického vlastnictví, pokud je o podíly zaměstnanců v rámci zaměstnaneckého podílového vlastnictví, které by sloužily dlouhodobým zájmům společností a jejich zaměstnanců?

6. Jaká opatření je třeba přijmout s cílem chránit úspory zaměstnanců investované do společností v případě krize, nebo pokud se společnost stane insolventní, a zabránit tak dvojímu riziku, tedy, že zaměstnanec ztratí svou práci (příjem) a současně i úspory?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí