Procedure : 2014/2987(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000002/2015

Indgivne tekster :

O-000002/2015 (B8-0103/2015)

Forhandlinger :

PV 10/02/2015 - 5
CRE 10/02/2015 - 5

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 103kWORD 25k
22. januar 2015
O-000002/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000002/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Marita Ulvskog, for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

 Om: Fremme af arbejdstagernes finansielle deltagelse
 Besvarelse på plenarmøde 

I Europa-Parlamentets beslutning fra 2014 opfordredes Kommissionen til at vurdere potentielle politiske initiativer til at mindske barriererne for ordninger vedrørende arbejdstagernes finansielle deltagelse (AFD) over grænserne samt at give oplysninger og øge bevidstheden om emnet, eftersom mange europæiske arbejdstagere og arbejdsgivere – især SMV'er – i dag ikke har adgang til oplysninger om de juridiske og skattemæssige rammer for AFD-ordninger.

En undersøgelse foretaget af Kommissionen for nylig anbefaler en "fempunktsplan" for at fremme medarbejderejerskab (ESO).

Men der er betydelige udfordringer for gennemførelsen af sådanne politikker samt risici for de involverede medarbejdere.

1. Hvordan agter Kommissionen at fremme arbejdstagernes finansielle deltagelse i lyset af Europa-Parlamentets beslutning, og hvad er erfaringerne fra det nylige pilotprojekt?

2. Hvordan agter Kommissionen at sikre, at principperne i Rådets henstilling fra 1992 overholdes, f.eks. ingen substitution af løn, ingen forskelsbehandling, ingen konflikt med deltagelse i beslutningsprocessen?

3. Hvordan agter Kommissionen at fremme bedste praksis for medarbejderejerskabsordningerne?

4. Hvordan agter Kommissionen at sikre arbejdstagernes medbestemmelse og inddragelse af deres repræsentanter i planlægningen og gennemførelsen af sådanne ordninger?

5. Har Kommissionen til hensigt at udvikle modeller for strategisk ejerskab vedrørende medarbejderaktier i ESO-ordninger for at tjene virksomhedens og dens ansattes langsigtede interesser?

6. Hvilke foranstaltninger bør der træffes for at beskytte medarbejdernes opsparing, der er investeret i en virksomhed, i tilfælde af krise eller selskabets konkurs med henblik på at undgå den dobbelte risiko for, at arbejdstagere samtidig mister deres arbejde (indkomst) og deres opsparing?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik