Parlamenti kérdés - O-000002/2015Parlamenti kérdés
O-000002/2015

A munkavállalók pénzügyi részvételének előmozdítása

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000002/2015
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Marita Ulvskog, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Eljárás : 2014/2987(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000002/2015
Előterjesztett szövegek :
O-000002/2015 (B8-0103/2015)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

2014-es állásfoglalásában a Parlament felhívta a Bizottságot, hogy fontolja meg a határon átnyúló munkavállalói pénzügyi részvételi programok akadályainak mérséklésére irányuló szakpolitikai intézkedések lehetőségét, nyújtson információkat és adjon tájékoztatást ezzel a kérdéssel kapcsolatban, mivel számos európai munkavállaló és munkaadó – különösen a kkv-k – nem jutnak hozzá a munkavállalói pénzügyi részvételi programok jogi és pénzügyi keretrendszerével kapcsolatos információkhoz.

A Bizottság közelmúltban közzétett tanulmánya öt pontból álló tervet javasolt a munkavállalói résztulajdonosi program népszerűsítésére.

E politikák végrehajtása azonban jelentős kihívásokkal jár, és jelentős kockázatokat jelent az érintett munkavállalók számára.

1. Hogyan szándékozik a Bizottság előmozdítani a munkavállalók pénzügyi részvételét a parlamenti állásfoglalás fényében, és milyen tanulságok vonhatók le a közelmúltban megvalósult kísérleti projektből?

2. Hogyan szándékozik a Bizottság biztosítani az 1992-es bizottsági ajánlásban megfogalmazott elvek – például a bérek helyettesítésének elkerülése, a megkülönböztetésmentesség és a döntéshozatalban való részvétellel való ütközés megelőzése – betartását?

3. Hogyan szándékozik a Bizottság elterjeszteni a munkavállalói résztulajdonosi programokkal kapcsolatos bevált gyakorlatokat?

4. Tervei szerint a Bizottság hogyan biztosítja a munkavállalók részvételét és a dolgozók képviselőinek bevonását e programok tervezése és végrehajtása során?

5. Szándékozik-e a Bizottság kidolgozni a munkavállalói résztulajdonosi programokban lévő munkavállalói részesedésekkel kapcsolatos stratégiai tulajdonosi modelleket a vállalatok és alkalmazottaik hosszú távú érdekeinek szolgálata céljából?

6. Milyen intézkedésekre van szükség a munkavállalók vállalatba fektetett megtakarításainak – válság, illetve a vállalat fizetésképtelenné válása esetén történő – védelme érdekében, hogy elkerülhető legyen a munkavállalók munkahelye (jövedelme) és megtakarítása elvesztésének kettős kockázata?