Mistoqsija Parlamentari - O-000002/2015Mistoqsija Parlamentari
O-000002/2015

  Il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati

  Mistoqsija għal tweġiba orali O-000002/2015
  lill-Kummissjoni
  Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
  Marita Ulvskog, f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

  Proċedura : 2014/2987(RSP)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  O-000002/2015
  Testi mressqa :
  O-000002/2015 (B8-0103/2015)
  Votazzjonijiet :
  Testi adottati :

  Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-2014, il-Parlament appella lill-Kummissjoni biex tivvaluta l-inizjattivi politiċi potenzjali mmirati lejn it-tnaqqis tal-ostakli għall-iskemi transkonfinali ta' parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati u biex tipprovdi informazzjoni u tqajjem kuxjenza dwar il-kwistjoni, peress li ħafna impjegati u impjegaturi Ewropej – b'mod partikolari l-impriżi żgħar u ta' daqs medju – fil-preżent ma għandhomx aċċess għal informazzjoni dwar l-oqfsa ġuridiċi u fiskali għall-skemi ta' parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati.

  Studju reċenti tal-Kummissjoni jirrakomanda pjan fuq ħames punti għall-promozzjoni ta' sjieda tal-ishma min-naħa tal-impjegati.

  Madankollu, l-implimentazzjoni ta' politiki ta' dan it-tip tinvolvi sfidi sinifikanti, u hemm riskji għall-impjegati involuti.

  1. Kif biħsiebha l-Kummissjoni tippromovi l-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fid-dawl tar-riżoluzzjoni tal-PE u x'tagħlimiet ittieħdu mill-proġett pilota reċenti?

  2. Il-Kummissjoni kif biħsiebha tiżgura l-konformità mal-prinċipji stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-1992, pereżempju l-ebda sostituzzjoni ta' pagi, l-ebda diskriminazzjoni u l-ebda kunflitt ma' parteċipazzjoni fit-teħid tad-deċiżjonijiet?

  3. Il-Kummissjoni kif biħsiebha tippromwovi l-aħjar prattika għal skemi ta' sjieda tal-ishma min-naħa tal-impjegati?

  4. Il-Kummissjoni kif qed tippjana li tiżgura l-parteċipazzjoni tal-impjegati u l-inklużjoni tar-rappreżentanti tal-ħaddiema fl-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-iskemi ta' dan it-tip?

  5. Il-Kummissjoni biħsiebha tiżviluppa mudelli ta' sjieda strateġika fir-rigward tal-ishma tal-impjegati fl-iskemi ta' sjieda tal-ishma min-naħa tal-impjegati, b'mod li tissodisfa l-interessi fit-tul tal-kumpanija u tal-impjegati tagħha?

  6. Liema miżuri għandhom jittieħdu biex jipproteġu t-tfaddil tal-impjegati investit f'kumpanija fil-każ ta' kriżi jew li l-kumpanija ssir insolventi, b'mod li jiġi evitat ir-riskju doppju li l-impjegati jitilfu l-impjieg (l-introjtu) u t-tfaddil tagħhom fl-istess ħin?